Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF

Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF is een door de Nederlandse regering erkende onderscheiding voor fysieke prestaties, die wordt verleend voor prestaties in de Militaire Vijfkamp en tot 7 november 2021 werd verleend voor prestaties in de (Olympische) Moderne Vijfkamp (klik hier). Militairen en andere geüniformeerden mogen deze op het uniform dragen.

De onderscheiding is in 1931 ingesteld door het Nederlandsch Olympisch Comité (NOC) als het Militaire Vijfkampkruis NOC, dat met terugwerkende kracht vanaf 1916 werd verleend voor prestaties in de Militaire Vijfkamp. De onderscheiding werd in 1959 door het NOC overgedragen aan de Nederlandse Sportfederatie (NSF), en in 1962 aan de Stichting Moderne Vijfkamp, de rechtsvoorganger van de Stichting Sportonderscheidingen.

De onderscheiding wordt zonder toevoeging op het lint verleend voor prestaties in de Militaire Vijfkamp, en werd tot 7 november 2021 verleend met een zilveren lauwerkrans voor prestaties in de Moderne Vijfkamp en met een gouden lauwerkrans voor prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp.

De namen en logo’s van NOC*NSF, het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF, de Militaire Vijfkamp en de Moderne Vijfkamp zijn beschermde merken en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt.

Draag- en opmaakwijzer
Klik hier voor de draagwijzer van de Kanselarij der Nederlandse Orden, waarin staat beschreven wanneer en hoe door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen mogen worden gedragen. Klik hier voor de opmaakwijzer van de Stichting Sportonderscheidingen, waarin staat beschreven hoe het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF mag worden opgemaakt indien de eisen meer dan eenmaal zijn behaald.

Modeldecoraties, miniaturen, lauwerkransen, batons en cijfers
Sporters die de eisen voor de 1e keer behalen, ontvangen naast het diploma het daarbij behorende originele onderscheidingsteken van de Stichting Sportonderscheidingen. Bij de Moderne Vijfkamp is dat de modeldecoratie van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF met op het lint een zilveren lauwerkrans; bij de Olympische Moderne Vijfkamp idem met een gouden lauwerkrans (zie de opmaakwijzer).

Nabestellen
De modeldecoraties, miniaturen en lauwerkransen zijn uniek voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Het zijn merkenrechtelijk beschermde onderscheidingstekens die sinds de instelling in 1931 door Koninklijke Begeer worden geslagen. Het is mogelijk om deze bij de Stichting Sportonderscheidingen na te bestellen. Stuur hiervoor een mail met een kopie van je diploma of verwijzing naar de historische Eregalerij naar:

Prijzen Stichting Sportonderscheidingen
modeldecoratie NOC*NSF €90,00
miniatuur *) €48,00
lauwerkrans in zilver of goud €30,00
handling en verzending €12,00
gewaarmerkte kopie diploma €24,00
  *) NSF (zolang de voorraad strekt)

De Stichting Sportonderscheidingen levert geen batons en cijfers. Die kunnen alleen worden aangeschaft via daarin gespecialiseerde bedrijven (klik bijvoorbeeld hier).

Militaire opmaak
Als je Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF, al dan niet in combinatie met andere onderscheidingen, op militaire wijze op een spang of barette wilt laten opmaken, kun je kunnen voor originele modeldecoraties, miniaturen en lauwerkransen, alsmede voor cijfers en batons, ook direct contact opnemen met een door de Stichting Sportonderscheidingen geaccrediteerd opmaakbedrijf. Zij leveren, voor dezelfde prijzen, uitsluitend de door Koninklijke Begeer geslagen originele onderscheidingstekens, mits de betreffende persoon bij de Stichting Sportonderscheidingen als geslaagde bekend is en in de Eregalerij is vermeld. Hiermee is geborgd dat degene die de onderscheiding draagt daartoe gerechtigd is en dat er geen namaak in omloop kan komen. Niet-geaccrediteerde opmaakbedrijven kunnen per definitie geen originele modeldecoraties, miniaturen of lauwerkransen van het het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF leveren. Op dit moment heeft de Stichting Sportonderscheidingen accreditatie verleend aan Voortman Onderscheidingen.

Historische edities

Klik hier voor een afbeelding van de onderscheiding

  • in de periode 1931-1934: het Militaire Vijfkampkruis NOC, hier voor een voorbeeld van een wedstrijdprogramma en hier voor een voorbeeld van het diploma uit deze periode (noot: het Militaire Vijfkampkruis NOC is bij de instelling in 1931 met terugwerkende kracht vanaf 1916 uitgereikt)
  • in de periode 1935-1936: het Nationale Vijfkampkruis NOC, hier voor een voorbeeld van een wedstrijdprogramma en hier voor een voorbeeld van het diploma uit deze periode
  • in de periode 1937-1959: het Nationale Vijfkampkruis NOC (nu met zilveren baan op het lint), hier voor een voorbeeld van een wedstrijdprogramma en hier voor een voorbeeld van het diploma uit deze periode
  • in de periode 1960-2005: het Nationale Vijfkampkruis NSF, hier voor een voorbeeld van een wedstrijdprogramma en hier voor een voorbeeld van het diploma uit deze periode
  • in de periode 2006-2021: het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF voor respectievelijk de Militaire, de Moderne en de Olympische Moderne Vijfkamp
  • met ingang van 2021 wordt het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF alleen nog verleend voor prestaties in de Militaire Vijfkamp.

17-02-26-sso-nationale-vijfkampkruis-noc-nsf-1931-heden-uitvergroot

 

Nationale Sportmedaille NOC*NSF

Klik hier voor de Eregalerij sinds 1913

Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF

Klik hier voor de Eregalerij sinds 1916

Zoek

 

Contact

Postbus 1, 1390 AA Abcoude
ofni.[antispam].@sportonderscheidingen.nl

19.03.08 SSO logo in combinatie met NOCNSF 50%