Proeven en eisen, leeftijdsgroepen en spelregels


Proeven en eisen

Klik hier voor de proeven en eisen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF voor het kalenderjaar 2020. De eisen voor de onderscheiding zijn hoog; jaarlijks slaagt dan ook slechts een deel van de deelnemers.


Leeftijdsgroepen

je leeftijd is of wordt in 2020: dus je geboortedatum is:
junioren tot en met 17 jaar na 31 december 2002
groep I 18 - 30 jaar 1 jan 1990 - 31 dec 2002
groep II 31 - 35 jaar 1 jan 1985 - 31 dec 1989
groep III 36 - 40 jaar 1 jan 1980 - 31 dec 1984
groep IV 41 - 45 jaar 1 jan 1975 - 31 dec 1979
groep V 46 - 50 jaar 1 jan 1970 - 31 dec 1974
groep VI 51 - 55 jaar 1 jan 1965 - 31 dec 1969
groep VII 56 - 60 jaar 1 jan 1960 - 31 dec 1964
groep VIII 61 jaar en ouder vóór 1 januari 1960


Spelregels

Voor je je inschrijft graag aandacht voor de volgende spelregels.

 1. Om te registreren moet het inschrijfformulier compleet, naar waarheid en met digitale pasfoto worden ingevuld en het inschrijfgeld worden betaald.
 2. Na registratie wordt de prestatiekaart per post toegestuurd naar het opgegeven adres. Deze kun je binnen een week verwachten. Duurt het langer dan twee weken, laat het ons dan weten, dan wordt een andere nagestuurd.
 3. De proeven kunnen in willekeurige volgorde worden afgelegd vanaf de op de prestatiekaart vermelde afgiftedatum (die gelijk is aan de betaaldatum) tot 1 december. Alleen proeven die zijn afgelegd tussen de afgiftedatum en 1 december zijn geldig.
 4. De proeven mogen alleen worden afgenomen door erkende officials op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) of, voor militairen, in het uitzendgebied van Nederlandse militaire missies.
 5. Alleen de volgende erkende officials zijn gerechtigd om de proeven af te nemen: 
  i) bevoegde officials van de landelijke sportbond van de betreffende discipline (met uitzondering van militaire zelfverdediging); 
  ii) sportinstructeurs in dienst van het Ministerie van Defensie die minimaal CIOS hebben behaald of door hun krijgsmachtdeel als sportinstructeur zijn erkend (ten aanzien van zelfverdediging dienen zij aantoonbare bevoegdheid te hebben); 
  iii) overige door de Stichting Sportonderscheidingen aangewezen personen.
 6. De proeven moeten worden afgelegd conform de regels van de bij de betreffende proef vermelde organisatie (sportbond of Defensie) en bij behalen door de officials worden afgetekend op de prestatiekaart, inclusief alle daar gevraagde gegevens.
 7. Iedere proef (of een hogere prestatie) moet dit kalenderjaar worden behaald, óók bij zelfverdediging. Ook al heb je ooit de gele, oranje of zelfs zwarte band judo behaald, de eis moet dit jaar worden behaald. Stuur daarom bij de zelfverdedigingsproef het betreffende diploma of een certificaat mee waaruit blijkt dat de eis voor de zelfverdedigingsproef dit jaar is behaald, inclusief naam en handtekening van de official. Bij militairen die voor boksen of militaire zelfverdediging kiezen volstaat de handtekening van de militaire sportinstructeur op de prestatiekaart.
 8. Er is geen maximum aan het toegestane aantal pogingen om de eisen te halen.
 9. Resultaten behaald tijdens officiële wedstrijden (bv. van de Atletiekunie) worden geaccepteerd. De rapportageplicht ligt bij de deelnemer: we ontvangen graag samen met de prestatiekaart een exacte, werkende link waarop de uitslag vermeld staat en/of een print daarvan.
 10. Blessures horen soms bij het sporten - dat is all in the game. Er wordt geen dispensatie verleend aan deelnemers die hierdoor (resterende) proeven niet kunnen afleggen.
 11. Zodra alle proeven zijn afgelegd en afgetekend op de prestatiekaart, stuur je deze digitaal in één scan (pdf) van hoge resolutie naar ofni.[antispam].@sportonderscheidingen.nl, waarbij de kaart netjes is platgelegd. Eventueel kan de prestatiekaart ook per post worden verstuurd naar Stichting Sportonderscheidingen, Postbus 1, 1390 AA Abcoude. Maak in dat geval een kopie van de kaart.
 12. Als alle eisen zijn behaald en de prestatiekaart uiterlijk 1 december digitaal of per post retour is ontvangen, dan kwalificeer je voor het diploma en, indien van toepassing, de Nationale Sportmedaille NOC*NSF.
 13. Elk jaar wordt een flink aantal prestatiekaarten steekproefsgewijs gecontroleerd. De deelnemers die daartoe worden uitgenodigd, dienen binnen twee weken de namen en e-mailadressen van de officials op te geven. Deze officials worden gevraagd om binnen twee weken de juistheid van de afgetekende proeven te bevestigen. Wordt deze informatie niet op tijd ontvangen, dan vervalt de geldigheid van de prestatiekaart. Wordt deze informatie helemaal niet ontvangen, dan kunnen de betreffende deelnemers en/of officials van verdere deelname worden uitgesloten. In geval van (mogelijke) fraude behoudt de Stichting Sportonderscheidingen zich het recht voor om verdere maatregelen te nemen.
 14. Als je de eisen hebt behaald en indien van toepassing de steekproef hebt doorlopen, dan ontvang je het diploma en, indien van toepassing, de onderscheiding per post. Bij de eerste keer in brons, bij de derde keer in zilver en de vijfde keer in goud, bij de tiende, vijftiende of twintigste keer respectievelijk een bronzen, zilveren of gouden palmtak en bij de vijfentwintigste keer een gouden lauwerkrans (klik hier).
 15. Militairen die behoren tot de Koninklijke Landmacht kunnen verzoeken om uitreiking van de onderscheiding door hun commandant.
 16. De namen van de geslaagden worden vermeld in de historische Eregalerij (klik hier).
 17. Militairen die alle eisen hebben behaald, kunnen de inschrijfkosten bij Defensie declareren (klik hier).
 18. Het is mogelijk om batons, cijfers en/of de onderscheiding in miniatuur na te bestellen (klik hier).

Voor eventuele vragen kun je een e-mail sturen naar ofni.[antispam].@sportonderscheidingen.nl.

 

Nationale Sportmedaille NOC*NSF

Klik hier voor de Eregalerij sinds 1913

Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF

Klik hier voor de Eregalerij sinds 1916

Zoek

 

Contact

Postbus 1, 1390 AA Abcoude
ofni.[antispam].@sportonderscheidingen.nl

19.03.08 SSO logo in combinatie met NOCNSF 50%