NIEUWS OVER DE NATIONALE SPORTTEST NOC*NSF (2 FEBRUARI 2016)

Defensie: vergoeding inschrijfkosten Nationale Sporttest

 

 

Beste sporter,

 

De inschrijving voor de Nationale Sporttest 2016 is open; de inschrijvingen stromen binnen. Doel: de Nationale Sportmedaille NOC*NSF in brons, zilver of goud.

 

Op verzoek van meerdere deelnemers volgt hierbij een toelichting op de regeling bij Defensie voor mogelijke vergoeding van de inschrijfkosten voor de Nationale Sporttest.

 

Cf. CDS-aanwijzing A-1800/BS2014006362 d.d. 27 februari 2014 hecht Defensie grote waarde aan de operationele inzetbaarheid van haar personeel. Sportbeoefening levert hieraan een belangrijke bijdrage: het verbetert en onderhoudt de fysieke fitheid en er wordt een beroep gedaan op karaktereigenschappen die essentieel zijn voor het professionele optreden van de militair, zoals initiatief, wilskracht, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen.

 

Daarom vergoedt Defensie de inschrijfkosten voor de Nationale Sporttest aan actief dienende Nederlandse (reserve)militairen die de eisen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF behalen. Vrijwillige deelname wordt overigens niet beschouwd als dienst; derhalve bestaat er geen aanspraak op reis- of verblijfkosten.

 

Heb je de eisen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF behaald? Dan kun je de inschrijfkosten cf. de CDS-aanwijzing declareren via een declaratie voorgeschoten bedragen (P&O selfservice/salaris, toelagen en vergoedingen/voorgeschoten bedragen):

 

    Kostencategorie   Onkosten Bureau Internationale Militaire Sport
    Land   Nederland
    Gebiedsdeel   Binnen Nederland
    Toelichting   Restitutie inschrijfgeld Nationale Sporttest

 

Tevens dient als bewijs een fotokopie van het behaalde certificaat en van het bankafschrift met het betaalde inschrijfgeld als bijlage te worden gemaild naar cismnl@mindef.nl.

 

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van intranet, kunnen de inschrijfkosten worden gedeclareerd met declaratieformulier df189. Het formulier dient ondertekend en rechtstreeks te worden gestuurd naar Bureau Internationale Militaire Sport, Gebouw K2, kamer 4.A036, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht.

 

Klik hier om je aan te melden; verdere berichten volgen!

 

Met sportieve groet,

 

Stichting Sportonderscheidingen

Postbus 1, 1390 AA Abcoude

info@sportonderscheidingen.nl

 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

De Nationale Sportmedaille NOC*NSF