De Nationale Sportmedaille NOC*NSF

De Nationale Sportmedaille NOC*NSF is een door de Nederlandse regering erkende onderscheiding voor fysieke prestaties, die wordt verleend voor prestaties in de Nationale Sporttest NOC*NSF. Militairen en andere geüniformeerden mogen deze op het uniform dragen. 

De onderscheiding is in 1913 ingesteld door het Nederlandsch Olympisch Comité (NOC) als de Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NOC, die werd verleend voor prestaties in de Vaardigheidsproeven van het NOC. Deze is in 1959 door het NOC overgedragen aan de Nederlandse Sportfederatie (NSF), en bij de fusie van het NOC met de NSF tot NOC*NSF in 1989 aan de Stichting Sportonderscheidingen.

De onderscheiding wordt bij de eerste keer in brons, bij de derde keer in zilver en bij de vijfde keer in goud verleend, waarbij de zilveren en gouden medaille de komende jaren nog met het logo van de NSF op de keerzijde worden verleend (zolang de voorraad strekt).

De namen en logo’s van NOC*NSF, de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en de Nationale Sporttest NOC*NSF zijn beschermde merken en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt.

Draag- en opmaakwijzer
Klik hier voor de draagwijzer van de Kanselarij der Nederlandse Orden, waarin staat beschreven wanneer en hoe door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen mogen worden gedragen. Klik hier voor de opmaakwijzer van de Stichting Sportonderscheidingen, waarin staat beschreven hoe de Nationale Sportmedaille NOC*NSF mag worden opgemaakt indien de eisen meer dan eenmaal zijn behaald.

Modeldecoraties, miniaturen, palmtakken, lauwerkransen, batons en cijfers
Sporters die de eisen voor de 1e, 3e, 5e, 10e, 15e, 20e of 25e keer behalen, ontvangen naast het diploma het daarbij behorende originele onderscheidingsteken van de Stichting Sportonderscheidingen. Bij de 1e keer is dat de modeldecoratie in brons, bij de 3e keer in zilver en bij de 5e keer in goud; bij de 10e keer een bronzen, bij de 15e keer een zilveren, bij de 20e keer een gouden palmtak; en bij de 25e keer een gouden lauwerkrans (zie de opmaakwijzer).

De modeldecoraties in zilver en goud worden zolang de voorraad strekt geleverd met het logo van de NSF op de keerzijde. Hiervoor is gekozen om de Nationale Sporttest zo lang mogelijk zo betaalbaar mogelijk te houden. Er worden dus geen modeldecoraties in zilver of goud met het logo van NOC*NSF op de keerzijde geslagen, zolang er nog voorraad met het logo van de NSF (de voorganger van NOC*NSF) is.

Nabestellen
De modeldecoraties, miniaturen, palmtakken en lauwerkransen zijn uniek voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF. Het zijn merkenrechtelijk beschermde onderscheidingstekens die sinds de instelling in 1913 door Koninklijke Begeer worden geslagen. Het is mogelijk om deze bij de Stichting Sportonderscheidingen na te bestellen. Stuur hiervoor een mail met een kopie van je diploma of verwijzing naar de historische Eregalerij naar:

Sporters die de eisen vóór 1989 hebben behaald, staan mogelijk niet in de Eregalerij vermeld (klik hier). Voor het nabestellen van modeldecoraties, miniaturen, palmtakken en/of lauwerkransen moet(en) hun prestatie(s) eerst administratief worden verwerkt en in de Eregalerij vermeld.

Prijzen Stichting Sportonderscheidingen
modeldecoratie NOC*NSF in brons €42,00
  idem in zilver of goud *) €30,00
miniatuur NOC*NSF in brons €40,00
miniatuur NOC*NSF in zilver €47,50
  miniatuur NSF in zilver (nog slechts enkele exemplaren) €24,00
miniatuur NOC*NSF in goud €58,00
  miniatuur NSF in goud (nog slechts enkele exemplaren) €24,00
palmtak in brons, zilver of goud €30,00
lauwerkrans in goud €30,00
handling en verzending €12,00
registratie prestatie(s) vóór 1989 en vermelding in de Eregalerij €24,00
gewaarmerkte kopie diploma €24,00
  *) met op de keerzijde het logo van de NSF (zolang de voorraad strekt)

De Stichting Sportonderscheidingen levert geen batons en cijfers. Die kunnen alleen worden aangeschaft via daarin gespecialiseerde bedrijven (klik bijvoorbeeld hier).

Militaire opmaak
Als je de Nationale Sportmedaille NOC*NSF, al dan niet in combinatie met andere onderscheidingen, op militaire wijze op een spang of barette wilt laten opmaken, kun je voor originele modeldecoraties, miniaturen, palmtakken en lauwerkransen, alsmede voor cijfers en batons, ook direct contact opnemen met een door de Stichting Sportonderscheidingen geaccrediteerd opmaakbedrijf. Zij leveren, voor dezelfde prijzen, uitsluitend de door Koninklijke Begeer geslagen originele onderscheidingstekens, mits de betreffende persoon bij de Stichting Sportonderscheidingen als geslaagde bekend is en in de Eregalerij is vermeld. Hiermee is geborgd dat degene die de onderscheiding draagt daartoe gerechtigd is en dat er geen namaak in omloop kan komen. Niet-geaccrediteerde opmaakbedrijven kunnen per definitie geen originele modeldecoraties, miniaturen, palmtakken of lauwerkransen van de Nationale Sportmedaille NOC*NSF leveren. Op dit moment heeft de Stichting Sportonderscheidingen accreditatie verleend aan Voortman Onderscheidingen.

Historische edities
Klik hier voor een afbeelding van de onderscheiding sinds 2006: de Nationale Sportmedaille NOC*NSF, en hier voor de huidige eisen (de modeldecoraties in zilver en goud worden verstrekt met het logo van de NSF op de keerzijde, zolang de voorraad strekt). 
17-02-26-sso-nationale-sportmedaille-noc-nsf-2006-heden-uitvergroot 2
Klik hier voor een afbeelding van de onderscheiding in de periode 1960-2005: de Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NSF, hier voor een voorbeeld van de eisen en hier voor een voorbeeld van het diploma uit deze periode.
17-02-26-sso-medaille-voor-alzijdige-vaardigheid-nsf-1960-2005-uitvergroot 2
Klik hier voor een afbeelding van de onderscheiding in de periode 1932-1959: de Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NOC (huidig formaat: 34 mm), hier voor een voorbeeld van de eisen en hier voor een voorbeeld van het diploma uit deze periode.
17-02-26-sso-medaille-voor-alzijdige-vaardigheid-noc-1932-1959-uitvergroot 2
Klik hier voor een afbeelding van de onderscheiding in de periode 1913-1931: de Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NOC (groot formaat: 41 mm), hier voor een voorbeeld van de eisen en hier voor een voorbeeld van het diploma uit deze periode.
17-02-26-sso-medaille-voor-alzijdige-vaardigheid-noc-1913-1931-uitvergroot 2
Klik hier de voorkant en hier voor de keerzijde van de Erepenning NOC*NSF (60 mm), waar de Medaille voor Alzijdige Vaardigheid / Nationale Sportmedaille NOC*NSF in de oorspronkelijke editie (Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NOC) op gebaseerd is.
19-01-19-nocnsf-erepenning

 

Nationale Sportmedaille NOC*NSF

Klik hier voor de Eregalerij sinds 1913

Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF

Klik hier voor de Eregalerij sinds 1916

Zoek

 

Contact

Postbus 1, 1390 AA Abcoude
ofni.[antispam].@sportonderscheidingen.nl

19.03.08 SSO logo in combinatie met NOCNSF 50%