vijfkamp-homepage-brons

Vermelding in eregalerij Sportmedaille vóór 1989

dinsdag 14 juli 2020


Beste sporter,

Regelmatig stellen sporters die de Nationale Sportmedaille NOC*NSF vóór 1989 hebben behaald de vraag waarom zij niet in de Eregalerij staan en of zij alsnog kunnen worden vermeld.

Het antwoord volgt in dit bericht. Vanaf nu is het mogelijk om in de Eregalerij te worden opgenomen.

Waarom is de Eregalerij vóór 1989 niet compleet? Kort samengevat heeft de NSF, voorafgaand aan de fusie met het NOC tot NOC*NSF, de toenmalige Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NSF (nu Nationale Sportmedaille NOC*NSF) in 1988 overgedragen aan de Stichting Sportonderscheidingen.

Destijds zijn de registers met deelnemers en geslaagden slechts gedeeltelijk overgedragen, waardoor deze over de periode 1913-1988 niet compleet zijn. Dit is anders bij het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF, waar de deelnemers en geslaagden sinds 1916 wél bekend zijn (klik hier).

De Stichting Sportonderscheidingen heeft de afgelopen jaren veel in het werk gesteld om de registers over 1913-1988 te achterhalen. Dat is tot dusverre deels gelukt. Tegelijkertijd blijft de vraag om in de Eregalerij te worden vereeuwigd ons bereiken, vooral van vijftigplussers.

Vanaf nu kunnen sporters die de Nationale Sportmedaille NOC*NSF vóór 1989 hebben behaald via info@sportonderscheidingen.nl een verzoek indienen, met kopie diploma('s), om in de Eregalerij te worden opgenomen. De administratiekosten bedragen €20, ook als de eisen vaker zijn behaald.

Met sportieve groet,

Stichting Sportonderscheidingen
Postbus 1, 1390 AA Abcoude
info@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50