vijfkamp-homepage-brons

Moderne Vijfkamp vervalt voor Vijfkampkruis
zondag 7 november 2021

Zeer goede sporters,

Het bestuur van de Stichting Sportonderscheidingen heeft besloten om het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF niet langer te verlenen voor prestaties in de Moderne Vijfkamp (hardlopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden). Deze mogelijkheid wordt na meer dan 100 jaar opgeschort.

Dit besluit volgt in reactie op de aankondiging door de Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) om het paardrijden in de Moderne Vijfkamp na de XXXIIIe Olympiade van 2024 te vervangen door een ander onderdeel, mogelijk fietsen. Dit als gevolg van onacceptabel gedrag jegens paarden door en ondermaatse rijvaardigheid van enkele deelnemers aan het onderdeel springen (met een geloot paard) op de Moderne Vijfkamp op de XXXIIe Olympiade in augustus van dit jaar in Tokio.

Al in 2008 trok de Nederlandse Vijfkampbond (als rechtsvoorganger van de Stichting Sportonderscheidingen) aan de bel bij de UIPM met het pleidooi (klik hier) om de internationale regels voor het paardrijden uit te breiden met aanvullende regels ter bevordering van rijvaardigheid en diervriendelijkheid, zoals zij die zelf in 2007 na overleg met en op advies van de KNHS in Nederland heeft ingevoerd en sindsdien succesvol nageleefd (klik hier). Naar aanleiding van de gebeurtenissen in augustus heeft de Stichting Sportonderscheidingen de UIPM opnieuw met dit voorstel benaderd (klik hier).

In plaats van aanvullende regelgeving die het paardrijden in de Moderne Vijfkamp in lijn had kunnen brengen met de internationale hippische sport, schrapt de UIPM het paardrijden nu helemaal uit de Moderne Vijfkamp. Hierdoor zal deze uiterst bijzondere, van oorsprong militaire multisport in karakter zó veranderen, dat deze niet langer in overeenstemming is met het principe waar deze sinds de instelling in 1912 op gebaseerd was: de militaire basisvaardigheden van begin 20e eeuw, in het bijzonder van de bereden militair (hardlopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden).

Dit laatste, alsmede het feit dat de UIPM de internationale regels voor het paardrijden ook nu niet in lijn brengt met die van de hippische sport, zijn de twee redenen waarom het bestuur van de Stichting Sportonderscheidingen heeft besloten om het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF niet langer te erkennen voor prestaties in de Moderne Vijfkamp - ook al blijft de sport in de huidige format mogelijk nog enige tijd bestaan. Het bestuur betreurt dit besluit te hebben moeten nemen.

Uiteraard blijft het wél mogelijk om het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF te behalen voor prestaties in de Militaire Vijfkamp: de militaire basisvaardigheden van begin 21e eeuw (hardlopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan en handgranaatwerpen). Dit kan op het jaarlijkse Nationaal Militair Kampioenschap Militaire Vijfkamp, dat sinds 2005 door Defensie in de maand mei of juni wordt georganiseerd op de De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot.

Klik hier voor de geschiedenis van de Moderne Vijfkamp, de Militaire Vijfkamp en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF van 1916 tot nu. Sinds 1916 hebben slechts zo'n 250 personen de eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Moderne Vijfkamp behaald - gemiddeld ca. twee per jaar. Zij zijn allen vermeld in de Eregalerij van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF en behouden het recht om de zilveren of gouden lauwerkrans op het lint en de baton te dragen.

Met sportieve groet,

Elias Woudenberg
Majoor der Huzaren
Voorzitter Stichting Sportonderscheidingen


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50