vijfkamp-homepage-brons

Nationale Sporttest 2021 opent coronaproof
zaterdag 2 januari 2021


Beste sporter,

Hopelijk ben je gezond en fit aan 2021 begonnen en heb je zin om dit jaar (weer) deel te nemen aan de Nationale Sporttest. Wij zijn er in elk geval klaar voor, ook tijdens een pandemie. De inschrijving is nu geopend!

In 2020 namen er 248 sporters deel, vrijwel allen militairen. Ondanks de coronamaatregelen waren de resultaten niet heel anders dan in 2019. Zo slaagde 39% voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF: ca. 70% voor de eerste keer en 30% voor de tweede keer of vaker (klik hier).

Zij dragen nu trots de blauwe baton en waren zelfs de enigen die vorig jaar een onderscheiding voor fysieke prestaties behaalden. Het Vierdaagsekruis, het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF en het TMPT-Kruis konden door de coronamaatregelen immers niet worden toegekend. 

Juist nu is het van belang om in good shape te blijven. Daarom doen wij er alles aan om de Nationale Sporttest ook onder coronaomstandigheden in 2021 zo toegankelijk mogelijk te houden.

Enkele punten van aandacht:

 1. de inschrijfkosten bedragen €57,50 per deelnemer (net als in 2019 en 2020)
 2. de vroegboekkorting geldt dit jaar voor iedereen: als je je vóór 1 februari 2021 inschrijft, ontvang je uiterlijk 15 februari €7,50 retour
 3. militairen die de eisen behalen, kunnen de inschrijfkosten bij Defensie declareren
 4. lees de spelregels goed door; de prestatiekaarten worden steekproefsgewijs gecontroleerd
 5. alleen proeven die zijn afgelegd ná afgifte van de prestatiekaart zijn geldig (die datum is gelijk aan de betaaldatum)
 6. de proeven mogen alleen worden afgenomen door erkende officials op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden of, voor militairen, in een uitzendgebied
 7. de prestatiekaarten moeten uiterlijk 1 december per e-mail (pdf) of per post binnen zijn (maak wel een kopie!)
 8. als je de eisen hebt behaald, ontvang je het diploma en waar van toepassing de onderscheiding: bij de eerste keer in brons, bij de derde keer in zilver en bij de vijfde keer in goud
 9. de namen van de geslaagden worden, tenzij je bezwaar maakt, vermeld in de Eregalerij
 10. het is weer mogelijk om de onderscheiding in miniatuur na te bestellen (klik hier).

Speciaal vanwege de coronamaatregelen geldt verder het volgende:

 1. voor elke individuele proef geldt dat deelnemers minimaal zes maanden de tijd krijgen, gerekend van de opening van de inschrijving op 2 januari 2021 (vandaag) tot 1 december 2021, om deze af te leggen
 2. als het door landelijke wet- en regelgeving enige tijd niet mogelijk is om een individuele proef af te leggen, dan worden de deelnemers bij nadere aankondiging in de gelegenheid gesteld om die individuele proef alsnog, deels of volledig ná 1 december 2021, af te leggen, opdat zij minimaal zes maanden de tijd hebben gehad, gerekend vanaf de opening van de inschrijving op 4 januari 2021, om de betreffende individuele proef te behalen (met uitzondering van punt E hierna)
 3. alle overige proeven dienen gewoon vóór 1 december 2021 te zijn behaald en afgetekend
 4. ten aanzien van proef 5 (zelfverdediging, zeven keuzemogelijkheden) geldt dat de keuzeonderdelen boksen en militaire zelfverdediging in periodes waarin door landelijke wet- en regelgeving anderhalve meter afstand moet worden gehouden op een bokszak mogen worden uitgevoerd
 5. ten aanzien van proef 5 (zelfverdediging, zeven keuzemogelijkheden) geldt dat er voor de keuzeonderdelen jiu-jitsu, judo, karate, schermen en taekwondo in afwijking van punt B géén extra tijd wordt gegeven om te compenseren voor periodes waarin door landelijke wet- en regelgeving anderhalve meter afstand moet worden gehouden; in dat geval hebben deelnemers (alleen) de mogelijkheid om proef 5 af te leggen op basis van de keuzeonderdelen boksen of militaire zelfverdediging op een bokszak.

Meld je dus zo vroeg mogelijk aan om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de minimale periode van zes maanden per proef. Ter aanmoediging wordt de vroegboekkorting van €7,50 dit jaar verruimd naar alle deelnemers die zich vóór 1 februari aanmelden.

Je kunt je vanaf nu inschrijven. De prestatiekaart valt dan binnen een paar dagen op de mat. Wij hopen dat je de uitdaging dit jaar (opnieuw) aangaat en zien je inschrijving graag tegemoet. Klik hier voor de eisen, hier voor de poster 'Hoe fit ben jij?' en hier om je aan te melden.

Mede namens het bestuur wens ik je veel sportplezier toe dit jaar.

Met hartelijke groet,

Nicoline Smoor
Stichting Sportonderscheidingen
Postbus 1, 1390 AA Abcoude
info@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50