vijfkamp-homepage-brons

Sportmedaille en Vijfkampkruis 1 april naar Defensie
donderdag 23 maart 2023Volgende week is het zover: dan worden de Nationale Sportmedaille en het Nationale Vijfkampkruis formeel overgedragen aan Defensie. Een unieke gebeurtenis: meer dan honderd jaar na de instelling door het Nederlandsch Olympisch Comité gaan beide onderscheidingen in eigendom over naar de Staat der Nederlanden.

Hierdoor breidt Defensie het aantal onderscheidingen uit het Besluit draagvolgorde van de Kanselier der Nederlandse Orden uit van zeven naar negen, door er twee onderscheidingen voor fysieke prestaties aan toe te voegen: 1: Ereteken voor Verdienste; 2: Officierskruis; 3: Trouwedienstmedaille; 4: Marinemedaille; 5: Landmachtmedaille; 6: Marechausseemedaille; 7: Luchtmachtmedaille; 8: Nationale Sportmedaille NOC*NSF; 9: Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

In dit kader staat het volgende te gebeuren.

  1. Zoals bij de inschrijving en op 10 maart aangekondigd (klik hier), beëindigt de Stichting Sportonderscheidingen morgen om 23.59 uur de verwerking van prestatiekaarten voor de Nationale Sporttest 2023. Na de overdracht moeten deze als pdf worden ingestuurd naar de Staf Fysieke Training & Sport (FT&S) van de Koninklijke Marine c.q. het Korps Mariniers, op het onder punt 14 van de spelregels genoemde e-mailadres (klik hier).

  2. Voor wat betreft de Militaire Vijfkamp verandert er niets: het Defensiekampioenschap Militaire Vijfkamp, waarop het Nationale Vijfkampkruis kan worden behaald, wordt als voorheen georganiseerd door de Sportcommissie van de Koninklijke Landmacht.

  3. Vanaf de overdracht worden geslaagden niet meer bijgeschreven in de Eregalerijen van de Stichting Sportonderscheidingen en is Defensie verantwoordelijk voor de eisen en de uitgifte van diploma's, modeldecoraties, miniaturen, palmtakken en lauwerkransen voor de Nationale Sportmedaille en het Nationale Vijfkampkruis.

  4. Met de overdracht gaat de verantwoordelijkheid voor alle processen, besluiten en het contact met deelnemers en geslaagden ten aanzien van de Nationale Sporttest, de Nationale Sportmedaille, de Militaire Vijfkamp en het Nationale Vijfkampkruis, alsmede het beheer van de persoonsgegevens in dit kader over naar Defensie. Daarmee wordt Defensie ook verantwoordelijk voor de gegevens van alle geslaagden sinds 1913 en, met ingang van 2023, van alle militaire, voormalig militaire en niet-militaire deelnemers aan de Nationale Sporttest en alle (militaire) deelnemers aan de Militaire Vijfkamp. Hiertoe zullen de persoonsgegevens van degenen die daarvoor toestemming hebben gegeven met Defensie worden gedeeld, zoals aangekondigd in het nieuwsbericht van 12 februari 2023 (klik hier).

  5. Op 6 april worden de overeenkomsten getekend door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim, en de voorzitter van de landelijke sportkoepel NOC*NSF, Anneke van Zanen. Dit in aanwezigheid van onder andere de Directeur Aansturen Operationale Gereedheid van de Defensiestaf, generaal-majoor Ernst Dobbenberg, en de Kanselier der Nederlandse Orden, generaal-majoor Henk Morsink. Daarin wordt vastgelegd dat Defensie de naam en het logo van NOC*NSF in het kader van beide onderscheidingen mag (blijven) gebruiken. Hierdoor zullen deze als voorheen bekend blijven als de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF, en wordt de al bestaande samenwerking tussen Defensie en NOC*NSF bestendigd.

Met de overdracht voor ons in zicht ronden wij als bestuur en helpdesk af. Sinds 2005 hebben wij meer dan 6.500 deelnemers aan de Nationale Sporttest en de Militaire Vijfkamp gefaciliteerd en meer dan 2.150 geslaagden voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en/of het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF mogen verwelkomen - bijna allemaal fitte militairen van de krijgsmacht.

Wij zijn enorm trots dat wij dit nationaal én militair historisch erfgoed de afgelopen jaren hebben mogen bewaken, verder tot bloei hebben kunnen brengen tot een ongekend groot deelnemersveld, en dat wij samen met Defensie en NOC*NSF de toekomst hebben kunnen zekerstellen voor deze binnenkort militaire onderscheidingen voor fysieke prestaties.

Namens bestuur en helpdesk veel dank aan onze ambassadeurs, aan onze leden van verdienste en ereleden, aan de honderden sportinstructeurs die bij zon en regen de proeven afnemen, en vooral ook voor het mooie en altijd uiterst correcte contact met jullie, onze gewaardeerde deelnemers.

Met hartelijke groet,

Elias Woudenberg
Luitenant-kolonel der Huzaren
Voorzitter | Stichting Sportonderscheidingen
Postbus 1, 1390 AA Abcoude
info@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50