vijfkamp-homepage-brons

Controleer nu, vóór 1 maart je persoonsgegevens
zondag 12 februari 2023


Met dit bericht willen we je voor de volledigheid nogmaals in de gelegenheid stellen om je persoonsgegevens te controleren en waar nodig bij te werken.

Geplande overdracht aan Defensie
De Stichting Sportonderscheidingen en Defensie liggen op koers voor de overdracht van de Nationale Sportmedaille en het Nationale Vijfkampkruis aan Defensie per 1 april 2023 (klik hier). Vanaf dat moment gaat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens in het kader van beide onderscheidingen over naar Defensie. Daarna is Defensie als nieuwe beheerder verantwoordelijk voor de gegevens van alle geslaagden sinds 1913 en, met ingang van 2023, van alle deelnemers aan de Nationale Sporttest en de Militaire Vijfkamp. Immers, als geslaagden na de overdracht aan Defensie hun diploma kwijtraken en/of de onderscheiding willen nabestellen, dan moet Defensie als nieuwe beheerder kunnen nagaan of en wanneer de eisen zijn behaald.

Nationale Sportmedaille NOC*NSF (Nationale Sporttest)
Om Defensie na de overdracht in staat te stellen om te bepalen of de eisen inderdaad zijn behaald, zullen de ons bekende gegevens van iedereen die:

  • de Nationale Sportmedaille sinds 1913 heeft behaald met Defensie worden gedeeld;
  • tot 2023 aan de Nationale Sporttest heeft deelgenomen maar de Nationale Sportmedaille niet heeft behaald worden gewist;
  • zich heeft aangemeld voor de Nationale Sporttest 2023 met Defensie worden gedeeld.

Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF (Militaire, Moderne en Nationale Vijfkamp)
Sinds 2005 kan het Nationale Vijfkampkruis worden behaald voor prestaties in de Militaire Vijfkamp. Deze wedstrijden worden sinds 2005 door Defensie georganiseerd, die de persoonsgegevens van de deelnemers en geslaagden derhalve al beheert. De gegevens die de Stichting Sportonderscheidingen beheert vormen hierop geen aanvulling en zullen derhalve met Defensie worden gedeeld.

Tot 2018 kon het Nationale Vijfkampkruis ook worden behaald in de Moderne Vijfkamp; verder, tot 2008, in de Nationale Vijfkamp met werpen en van 1950 tot 1967 met motorterreinrijden. Ook voor deze groepen geldt dat hun gegevens in lijn met de AVG-criteria met Defensie zullen worden gedeeld. Zodat wanneer geslaagden na de overdracht aan Defensie hun diploma kwijtraken en/of de onderscheiding willen nabestellen, Defensie kan nagaan of de eisen inderdaad zijn behaald.

Check vóór 1 maart 2023  of je gegevens goed zijn geregistreerd
Hierna wordt uitgelegd hoe je je gegevens kunt controleren. Wil je zeker weten of is geregistreerd dat je een of beide onderscheidingen hebt behaald? Kijk dan in de Eregalerij voor de Nationale Sportmedaille of de Eregalerij voor het Nationale Vijfkampkruis en laat ons vóór 1 maart 2023 weten als er iets niet klopt. Wil je expliciet niet dat je gegevens met Defensie worden gedeeld, geef dit dan vóór 1 maart 2023 aan via de procedure hieronder.

Hoe kun je je persoonsgegevens wijzigen?
De Stichting Sportonderscheidingen houdt zich strikt aan de AVG (klik hier) en maakt gebruik van e-Captain, een systeem dat ook verder in NOC*NSF-verband wordt gebruikt. Hiermee kun je zelf je persoonsgegevens inzien, bijwerken of verwijderen. De Stichting Sportonderscheidingen bewaart alleen de adresgegevens van deelnemers uit het lopende kalenderjaar van de Nationale Sporttest.

De unieke gebruikersnaam voor je persoonsgegevens in e-Captain is:

  • individueel verzonden

Hiermee kun je inloggen via www.sportonderscheidingen.nl of deze knop:

Onderaan het formulier kun je aangeven wanneer je niet wilt dat je gegevens met Defensie worden gedeeld. Let op: mocht je je diploma kwijtraken en/of de onderscheiding ooit willen nabestellen, dan kan Defensie als nieuwe beheerder dan dus niet meer nagaan of de eisen zijn behaald en kan de onderscheiding niet worden nageleverd.

Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar info@sportonderscheidingen.nl.

Met sportieve groet,

Stichting Sportonderscheidingen
Postbus 1, 1390 AA Abcoude
info@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50