vijfkamp-homepage-brons

Overdracht aan Defensie vindt plaats in 2023
woensdag 21 december 2023


In juni berichtten wij over de overeenkomst die de Stichting Sportonderscheidingen met het Ministerie van Defensie heeft getekend. Deze voorziet erin dat de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF op termijn aan Defensie worden overgedragen (klik hier). De overeenkomst is het resultaat van de strategische verkenning die de stichting in 2019, 2020 en 2021 met achtereenvolgens NOC*NSF en Defensie heeft uitgevoerd om de toekomst van beide historische onderscheidingen voor de lange termijn te borgen.

Hierdoor breidt Defensie het aantal onderscheidingen uit het Besluit draagvolgorde van de Kanselier der Nederlandse Orden in eigen beheer uit van zeven naar negen, door er twee onderscheidingen voor fysieke prestaties aan toe te voegen: 1: Ereteken voor Verdienste; 2: Officierskruis; 3: Trouwedienstmedaille; 4: Marinemedaille; 5: Landmachtmedaille; 6: Marechausseemedaille; 7: Luchtmachtmedaille; 8: Nationale Sportmedaille NOC*NSF; 9: Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

Het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt om het beheer, de administratie en de promotie van beide onderscheidingen op te kunnen nemen in de (digitale) processen en bedrijfsvoering van Defensie. Daar gaan zowel Defensie als de stichting zorgvuldig mee om. Inmiddels heeft ook de Kanselier der Nederlandse Orden bevestigd dat de overdracht van beide onderscheidingen aan Defensie zijn instemming heeft en dat deze door de overdracht in de draagvolgorde blijven staan.

De datum voor de overdracht is inmiddels gepland op 1 april 2023. De Staf Fysieke Training en Sport van de Koninklijke Marine c.q. het Korps Mariniers krijgt krijgsmachtbreed een centrale rol bij de toekenning van de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het dienstvak van de LO&Sport van de Koninklijke Landmacht bij het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

Dit betekent voor 2023 het volgende. Ten eerste dat de Nationale Sporttest in januari onder regie van de stichting opent en dat deelnemers die de eisen ná 1 april behalen het diploma en (waar van toepassing) de Nationale Sportmedaille NOC*NSF in brons, zilver of goud naar verwachting van Defensie ontvangen. En ten tweede dat de uitreiking van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF op het Nationaal Militair Kampioenschap Militaire Vijfkamp op 7-8 juni 2023 in Oirschot naar verwachting onder regie van Defensie plaatsvindt. Meer informatie hierover volgt bij de opening van de inschrijving in de eerste week van januari, die per nieuwsbericht wordt bekendgesteld.

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd over de voorgenomen overdracht en wensen u goede winterdagen toe.

Met sportieve groet,

Elias Woudenberg
Voorzitter | Stichting Sportonderscheidingen

Postbus 1, 1390 AA Abcoude
E voorzitter@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50