vijfkamp-homepage-brons

Stichting tekent intentieverklaring met Defensie
dinsdag 14 juni 2022Vandaag heeft de Stichting Sportonderscheidingen een intentieverklaring getekend met het Ministerie van Defensie. Deze voorziet in de mogelijkheid dat de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF op termijn aan Defensie worden overgedragen.

De overeenkomst is het resultaat van de strategische verkenning die de stichting de afgelopen drie jaar in samenwerking met achtereenvolgens NOC*NSF en Defensie heeft uitgevoerd om de toekomst van beide historische onderscheidingen voor de lange termijn te borgen.

Elk jaar groeit het aantal deelnemers die deze onderscheidingen willen behalen. Al sinds de instelling in resp. 1913 en 1931 zijn dat vrijwel uitsluitend militairen. Vanwege de beperkingen die de stichting als vrijwilligersorganisatie heeft, is het echter niet mogelijk om die groei onbeperkt te faciliteren. Zo moest het deelnemersveld dit jaar voor het eerst worden gemaximeerd (klik hier).

Daarom heeft de stichting met NOC*NSF en Defensie de mogelijkheden verkend om de samenwerking te versterken en in de groeiende vraag te kunnen blijven voorzien. Hieruit is gebleken dat een overname door Defensie de beste mogelijkheden biedt. Hierdoor kan Defensie:

  1. het beheer over twee van de vijf onderscheidingen voor fysieke prestaties verwerven (1: Vierdaagsekruis; 2: Nationale Sportmedaille NOC*NSF; 3: Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF; 4: TMPT-Kruis; 5: Elfstedenrkruis);
  2. het aantal onderscheidingen uit het Besluit draagvolgorde van de Kanselier der Nederlandse Orden in eigen beheer uitbreiden van zeven (1: Ereteken voor Verdienste; 2: Officierskruis; 3: Trouwedienstmedaille; 4: Marinemedaille; 5: Landmachtmedaille; 6: Marechausseemedaille; 7: Luchtmachtmedaille) naar negen;
  3. de capaciteit qua aantal deelnemers vergroten en de toekomst van beide historische onderscheidingen voor de lange termijn borgen;
  4. de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF inzetten als incentives voor operationele fitheid; en
  5. op termijn, naast de klassieke proeven van de Nationale Sporttest, een militair nog relevantere set proeven ontwikkelen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF.

De overeenkomst werd namens Defensie ondertekend door de D-DAOG, generaal Ernst Dobbenberg. De overdracht heeft de volle instemming van NOC*NSF en is nog afhankelijk van de wijze waarop Defensie de onderliggende processen kan inregelen. Dit wordt het komende halfjaar uitgewerkt. Naar verwachting worden beide onderscheidingen met ingang van 2023 aan Defensie overgedragen.

Met sportieve groet,

Elias Woudenberg
Voorzitter | Stichting Sportonderscheidingen

Postbus 1, 1390 AA Abcoude
E voorzitter@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50