vijfkamp-homepage-brons

Nationale Sporttest 2023 open; max 350 deelnemers
maandag 2 januari 2023Beste sporter,

Wij wensen je een gezond en vooral fit 2023 toe, en hopen natuurlijk dat je zin hebt om (weer) deel te nemen aan de Nationale Sporttest. De inschrijving voor 2023 is nu geopend. De eisen zijn opnieuw gelijk aan die van vorig jaar. Verder maak ik je attent op de volgende vier punten.

Allereerst: het aantal deelnemers is dit jaar opnieuw gemaximeerd. In 2021 moest de inschrijving in september worden gesloten bij 349 deelnemers; in 2022 zaten we al op 24 januari vol bij 357 deelnemers. In 2023 is er ruimte voor maximaal 350 deelnemers. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Tweede punt: de inschrijfkosten. Door de inflatie stijgen de kosten, ook bij ons. Wij zien ons genoodzaakt om de inschrijfkosten te verhogen naar €77,50 per deelnemer. Militairen die de eisen behalen, kunnen deze kosten zoals altijd bij Defensie declareren. Nabestellingen gaan vanaf 1 februari met 20% omhoog (klik hier).

Het derde punt: deelnemers die de eisen in het verleden hebben behaald en de Nationale Sportmedaille NOC*NSF voor de tweede keer of vaker willen behalen, krijgen korting. Zij ontvangen aan het eind van de maand waarin zij zich inschrijven €7,50 retour. Zo willen we sporters stimuleren om de Nationale Sportmedaille NOC*NSF meer dan eens te behalen, of - zoals we steeds vaker zien - als jaarlijkse conditieproef te gebruiken.

Tot slot wijzen wij erop dat de stichting haar activiteiten, de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de loop van 2023 aan Defensie gaat overdragen (streefdatum 1 april, klik hier). De relatie tussen de stichting en de deelnemers gaat dan van rechtswege over op Defensie en de deelnemers. Hoe later in het jaar je de eisen behaalt, hoe groter de kans dat je je diploma en w.v.t. onderscheiding dan dus niet meer van ons maar van Defensie ontvangt.

Kortom: de inschrijving voor 2023 is nu open. Meld je zo snel mogelijk aan om verzekerd te zijn van deelname. Daarbij is het belangrijk om de aanwijzingen op de website, in de eisentabel en op de prestatiekaart goed te lezen en te volgen. We hopen dat je de uitdaging dit jaar (opnieuw) aangaat en zien je inschrijving graag tegemoet. Klik hier voor de eisen en hier om je aan te melden.

Mede namens het bestuur wens ik je alle goeds en vooral veel sportplezier toe dit jaar.

Met hartelijke groet,

Nicoline Smoor
Stichting Sportonderscheidingen
Postbus 1, 1390 AA Abcoude
info@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50