vijfkamp-homepage-brons

Onderscheidingen overgedragen aan Defensie
vrijdag 7 april 2023Gisteren, 6 april 2023, heeft de Stichting Sportonderscheidingen ceremonieel overgedragen aan de Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim:

Eerder, op 1 april, droeg de stichting haar intellectuele-eigendomsrechten en de gedeponeerde merken Nationale Sportmedaille, Nationale Sporttest, Nationale Vijfkampkruis en Militaire Vijfkamp juridisch over aan de Staat der Nederlanden c.q. het Ministerie van Defensie.

Tijdens de ceremonie ondertekenden generaal Eichelsheim en Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF, de licentieovereenkomsten waarin het gebruik van de naam en het logo van NOC*NSF in relatie tot beide onderscheidingen door Defensie wordt geregeld. Hierdoor blijven beide onderscheidingen als voorheen bekend als:

  • de Nationale Sportmedaille NOC*NSF
  • het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

De overdracht vond plaats in aanwezigheid van onder andere de Directeur Aansturen Operationale Gereedheid van de Defensiestaf, generaal Ernst Dobbenberg, de Kanselier der Nederlandse Orden, generaal Henk Morsink, en de nieuwe eindverantwoordelijke voor beide onderscheidingen binnen Defensie, het hoofd Bureau Internationale Militaire Sport, overste Jan Maree.

23-04-06-sso-foto-onno-eichelsheim-en-anneke-van-zanen

Generaal Eichelsheim: 'Sport en Defensie horen bij elkaar. Fysieke fitheid, mentale kracht en teamspel zijn kernwaarden binnen onze organisatie. Vanmiddag zijn twee NOC*NSF-sportonderscheidingen, de Nationale Sportmedaille en het Nationale Vijfkampkruis, officieel aan het Ministerie van Defensie overgedragen. Deze kunnen vanaf nu ook bij onze eigen sportorganisaties behaald en door Defensie uitgereikt worden'.

Door de overdracht ontstaat een combinatie van twee sterke merken, Defensie en NOC*NSF, twee organisaties waar fysieke fitheid centraal staat. Klik hier voor de toespraak namens de Stichting Sportonderscheidingen.

Klik hier voor wat de overdracht vanaf 2023 betekent voor de deelnemers aan de Nationale Sporttest en/of de Militaire Vijfkamp en voor degenen die een of beide onderscheidingen in het verleden hebben behaald. In aanvulling daarop worden de door de stichting in e-Captain beheerde persoonsgegevens uiterlijk na 1 december 2023 gewist.

Hiermee ronden wij definitief af. Sinds 2005 hebben wij meer dan 6.500 deelnemers aan de Nationale Sporttest en de Militaire Vijfkamp gefaciliteerd en meer dan 2.150 geslaagden voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en/of het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF mogen decoreren. In diezelfde periode steeg het aantal deelnemers van ca. 300 per jaar naar dit jaar 750 militairen: 600 (80%) aan de Nationale Sporttest en 150 (20%) aan de Militaire Vijfkamp. Van alle leeftijden: 50% is jonger dan 30 jaar; de overige 50% gaat door tot en met 60+.

Gezien de belangstelling en de snelheid waarmee de Nationale Sporttest en de Militaire Vijfkamp dit jaar waren volgetekend, zouden dat er zomaar 1.000 per jaar kunnen worden. Die groei is natuurlijk fantastisch - wat wil de krijgsmacht meer? Wie weet, we gaan het met belangstelling volgen.

Namens bestuur en helpdesk nogmaals veel dank aan onze ambassadeurs, aan onze leden van verdienste en ereleden, aan de honderden sportinstructeurs die bij zon en regen de proeven afnemen, en vooral ook voor het mooie en altijd uiterst correcte contact met jullie, onze gewaardeerde deelnemers.

Hiermee melden wij ons uit het net,
met sportieve groet,

Elias Woudenberg
Luitenant-kolonel der Huzaren
Voorzitter | Stichting Sportonderscheidingen
Postbus 1, 1390 AA Abcoude
info@sportonderscheidingen.nl 

UIT.


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50