vijfkamp-homepage-brons

Een maand extra voor proef 5: zelfverdediging
vrijdag 16 oktober 2020


Beste sporter,

Eergisteren zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Voor de Nationale Sporttest is daarbij het volgende relevant (klik hier): sporten voor volwassenen is alleen nog toegestaan als het mogelijk is om onderling anderhalve meter afstand te houden.

Concreet betekent dit dat proef 5: zelfverdediging (boksen, jiu-jitsu, judo, karate, schermen, taekwondo of militaire zelfverdediging) voorlopig niet meer kan worden afgelegd *). Alle overige proeven kunnen nog steeds wél worden behaald.

Zoals eerder bekendgesteld rekent de Stichting Sportonderscheidingen met minimaal zes maanden de tijd voor elke proef, gerekend vanaf de opening van de inschrijvingen (3 januari 2020).

Sinds de coronacrisis op 11 maart uitbrak, is individueel buitensporten steeds mogelijk geweest. Bij Defensie zijn de meeste sportbureaus ook bemand gebleven, en dat zijn ze ook nu - zij het op een lager pitje.

Dit betekent, met uitzondering van proef 5, dat de Nationale Sporttest geen onoverkomelijke hinder ondervindt van de coronamaatregelen. De proeven 1A, 1B, 1C, 2, 3A, 3B en 4 (klik hier) kunnen gewoon worden afgelegd. Derhalve moeten die net als in andere jaren voor 1 december zijn behaald.

Dat ligt anders bij proef 5: zelfverdediging (boksen, jiu-jitsu, judo, karate, schermen, taekwondo of militaire zelfverdediging). Door de coronamaatregelen konden die tot dusverre alleen worden afgelegd van 3 januari tot 11 maart en van 1 juli (bij militaire zelfverdediging 21 juli) tot 14 oktober.

Voor boksen, jiu-jitsu, judo, karate, schermen en taekwondo zijn dat bij elkaar 173 dagen; voor militaire zelfverdediging 153 dagen. In alle gevallen is dat minder dan zes maanden, namelijk respectievelijk 10 en 30 dagen te weinig. 

Daarom heeft het bestuur van de Stichting Sportonderscheidingen besloten om een maand extra tijd te geven voor boksen, jiu-jitsu, judo, karate, schermen, taekwondo én militaire zelfverdediging, gerekend vanaf het moment waarop het weer mogelijk wordt om die proeven af te leggen. Ook als dat na de deadline van 1 december zou vallen en ook als dat pas in 2021 het geval zou zijn.

De datum waarop de extra maand voor proef 5 van de Nationale Sporttest 2020 ingaat, wordt bij gelegenheid per nieuwsbericht bekengesteld.

Let op: er wordt dus geen extra tijd gegeven voor de overige proeven. Die moeten wel degelijk voor 1 december zjin behaald om te kwalificeren voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF

Kortom ...
Kortom, pak je kans en leg zo snel mogelijk de nog openstaande proeven af waar het kan. En voor wie proef 5 nog niet heeft behaald: let op je mail voor wanneer de extra maand ingaat.

Geslaagden worden opgenomen in de Eregalerij voor alle sporters die de Nationale Sportmedaille NOC*NSF sinds 1989 hebben behaald (klik hier).

Tot slot: klik hier voor het protocol Verantwoord sporten van NOC*NSF.

Met sportieve groet,

Nicoline Smoor
Stichting Sportonderscheidingen
Postbus 1, 1390 AA Abcoude
info@sportonderscheidingen.nl


*) Militaire zelfverdediging kan overigens wel worden afgelegd indien dat in het kader van personele of operationele gereedheid noodzakelijk is.


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50