vijfkamp-homepage-brons

Stichting benoemt Lid van Verdienste
donderdag 29 augustus 2019


De Stichting Sportonderscheidingen heeft vandaag, tijdens de ontvangst bij Koninklijke Begeer, een nieuw Lid van Verdienste benoemd: Luitenant-kolonel der Huzaren Corstiaan de Haan.

Overste De Haan maakt zich sinds vele jaren verdienstelijk door de stichting te adviseren over historische en protocollaire onderwerpen. Ook stond hij aan de basis van het in 2016 hernieuwde convenant met het Ministerie van Defensie. Hierdoor werd de 100 jaar eerder - in 1916 - geïnitieerde samenwerking ten aanzien van de Militaire Vijfkamp bestendigd en kan het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF voor prestaties in de Militaire Vijfkamp blijven worden verleend.

De Stichting Sportonderscheidingen dankt overste De Haan voor zijn persoonlijke en bijzondere inzet en feliciteert hem met deze verdiende benoeming.

Eerder dit jaar werden Nicoline Smoor en Adjudant van het Dienstvak Lichamelijke Oefening en Sport b.d. Hub Pluijmen benoemd tot Lid van Verdienste (klik hier); vorig jaar werden de Luitenant-kolonels der Mariniers Stephan Blaas en Rinus Zwijnenburg voor hun verdiensten geëerd (klik hier).

Kent u iemand die zich langdurig, bijzonder of uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de Militaire Vijfkamp, de Moderne Vijfkamp of de Nationale Sporttest NOC*NSF? Doe dan een voordracht bij het bestuur via voorzitter@sportonderscheidingen.nl.


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50