vijfkamp-homepage-brons

Stichting benoemt twee leden van verdienste
vrijdag 22 februari 2019


De Stichting Sportonderscheidingen heeft twee personen benoemd tot Lid van Verdienste: Nicoline Smoor en Hub Pluijmen.

Nicoline Smoor stuurt sinds de overname van de KNSA in oktober 2015 de helpdesk voor de Nationale Sporttest aan. Sindsdien is het aantal deelnemers meer dan verdrievoudigd van bijna 100 naar ruim 300 in 2018. Deze verbetering is voornamelijk te danken aan de uitmuntende wijze waarop Nicoline leiding geeft aan de helpdesk. Zij werd benoemd tot Lid van Verdienste wegens bijzondere verdiensten voor de Nationale Sporttest NOC*NSF.

Hub Pluijmen, Adjudant van het Dienstvak Lichamelijke Oefening en Sport bd, neemt sinds 1980 de proeven voor de Nationale Sporttest (voorheen de NSF-Vaardigheidsproeven) af. Dit deed hij aanvankelijk als official in dienst van de Koninklijke Landmacht en sindsdien als door de stichting benoemde, onbezoldigde official. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste wegens langdurige verdiensten voor de Nationale Sporttest NOC*NSF.

De Stichting Sportonderscheidingen dankt Nicoline en Hub voor hun persoonlijke en bijzondere inzet en feliciteert hen met deze verdiende benoeming.

Kent u iemand die zich langdurig, bijzonder of uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de Militaire Vijfkamp, de Moderne Vijfkamp of de Nationale Sporttest NOC*NSF? Doe dan een voordracht bij het bestuur via secretaris@sportonderscheidingen.nl.

Met sportieve groet,

Hompe Heijmerink
Secretaris | Stichting Sportonderscheidingen

Postbus 1, 1390 AA Abcoude
E secretaris@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50