NIEUWS OVER DE STICHTING SPORTONDERSCHEIDINGEN (24 JULI 2018)

Stichting benoemt twee Leden van Verdienste

 

De Stichting Sportonderscheidingen heeft twee personen benoemd tot Lid van Verdienste: de Luitenant-kolonels der Mariniers Stephan Blaas en ir Rinus Zwijnenburg.

 

Luitenant-kolonel der Mariniers bd Stephan Blaas was in het verleden als wedstrijdsportcoördinator lid van het bestuur en zette dit jaar de Coubertin Cup, tevens het NK waar het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de (Olympische) Moderne Vijfkamp kan worden behaald, opnieuw op de kaart. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste van het honorair gremium van de Stichting Sportonderscheidingen wegens bijzondere verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp.

 

Luitenant-kolonel der Mariniers KMR ir Rinus Zwijnenburg was van 2003 tot en met 2015 lid van de militairevijfkampploeg van het CIOR, van 2008 tot 2010 afgevaardigde namens de deelnemers aan de Militaire Vijfkamp, en is sinds 2010 penningmeester van de Stichting Sportonderscheidingen en portefeuillehouder Militaire Vijfkamp. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste van het honorair gremium van de Stichting Sportonderscheidingen wegens bijzondere verdiensten voor de Militaire Vijfkamp.

 

De overstes Blaas en Zwijnenburg voegen overigens de daad bij het woord. Beiden behaalden de eisen voor zowel de Nationale Sportmedaille NOC*NSF als het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF: overste Blaas respectievelijk tien en zes, overste Zwijnenburg een en acht maal.

 

De Stichting Sportonderscheidingen dankt beiden voor hun bijzondere inzet en feliciteert hen met deze zeer verdiende benoeming.

 

Kent u personen die bijzondere of uitzonderlijke prestaties hebben verricht in of zich bijzonder, langdurig of uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de Militaire Vijfkamp, de Moderne Vijfkamp of de Nationale Sporttest NOC*NSF? Doe dan een voordracht bij het bestuur via voorzitter@sportonderscheidingen.nl.

 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl