NIEUWS OVER DE STICHTING SPORTONDERSCHEIDINGEN (23 MAART 2017)

Nieuw bestuur Stichting Sportonderscheidingen

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen heeft een nieuw bestuur benoemd.  De nieuwe voorzitter is Elias Woudenberg; de nieuwe secretaris Detlev Grin. Teruggetreden is Bram Zuidema, die sinds 1987 deel uitmaakte van het bestuur: tot 2006 met speciale aandacht voor de Nationale Sporttest, sindsdien als voorzitter.

 

Het bestuur bestaat thans uit:

 

  • drs Elias Woudenberg, Majoor (R) der Huzaren: voorzitter
  • mr Detlev Grin, Tweede luitenant (R) der Huzaren: secretaris
  • ir Rinus Zwijnenburg, Luitenant-kolonel (R) der Mariniers: penningmeester.

Elias Woudenberg: 'Graag wil ik Detlev van harte verwelkomen. Hij is ondernemer, jurist, reserve-officier en zeer sport-minded. Zo behaalde hij vorig jaar als een van de eersten van 2016 de Nationale Sportmedaille NOC*NSF.

 

Bovenal wil ik generaal Bram Zuidema mede namens onze vele deelnemers en oud-leden buitengewoon bedanken voor zijn kennis van zaken en toewijding, 30 jaar lang, waardoor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF op hoog niveau zijn behouden.

 

Zijn verdiensten op dit gebied zijn groot, hetgeen mede reden is geweest waarom hij in 2011 tot erelid is benoemd en vorig jaar uit handen van de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, het Ereteken voor Verdienste van de Minister van Defensie heeft ontvangen.

 

De door NOC*NSF ingestelde onderscheidingen voor fysieke prestaties vertegenwoordigen inmiddels meer dan 100 jaar sporterfgoed, inspiratie en traditie. Zijn kennis op dit gebied is fenomenaal. Mede daarom hebben wij besloten om hem te benoemen tot Ambassadeur van de Stichting Sportonderscheidingen'.

 

Klik hier voor meer informatie over de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp, alsmede de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Generaal Charles Pahud de Mortanges, met vier gouden medailles nog altijd een van de meest successvolle Nederlandse olympiĂ«rs, was in 1962 de eerste voorzitter van de Stichting Sportonderscheidingen