NIEUWS OVER DE STICHTING SPORTONDERSCHEIDINGEN (26 APRIL 2016)  

Ereteken voor Verdienste voor generaal Zuidema  

 

 

De Minister van Defensie heeft het Ereteken voor Verdienste in goud toegekend aan de voorzitter van de Stichting Sportonderscheidingen, tot vandaag tevens voorzitter Traditiecommissie Krijgsmacht, Brigadegeneraal van de Militair-juridische Dienst b.d. mr Bram Zuidema. Hij ontving de onderscheiding vanmiddag uit handen van de Commandant der Strijdkrachten (CDS), Generaal der Genie Tom Middendorp.

 

Generaal Zuidema ontving het Ereteken voor Verdienste wegens 'de grote toewijding waarmee hij zich als voorzitter van de Traditiecommissie Krijgsmacht heeft ingezet voor zaken met betrekking tot krijgsmachtgerelateerde traditiehandhaving en militair ceremonieel. Daanaast heeft hij zich vele jaren met grote toewijding ingezet voor de Stichting Sportonderscheidingen en was hij tevens een vakkundig en belangrijk adviseur op het gebied van onderscheidingen in met name het Permanent Overlegorgaan Decoratiebeleid en de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het Ministerie van Defensie', aldus de Minister.  

 

Het Ereteken voor Verdienste wordt slechts enkele keren per jaar uitgereikt. De onderscheiding kan bij beschikking van de Minister van Defensie in zilver of goud worden toegekend voor uitzonderlijke verdiensten jegens de krijgsmacht die incidenteel van aard zijn, voor individuele moed in levensbedreigende situaties, voor moedig optreden in conflictsituaties in vredestijd, voor bijzondere verdiensten van Nederlandse en buitenlandse civiele en militaire autoriteiten of voor uitzonderlijke prestaties of verdiensten voor de krijgsmacht. 

  

Generaal Zuidema is sinds 2005 voorzitter van de Stichting Sportonderscheidingen. Het bestuur wenst de voorzitter van harte geluk met deze bijzondere erkenning.

 

Majoor (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg, secretaris

Luitenant-kolonel (R) der Mariniers ir Rinus Zwijnenburg, penningmeester

 

Stichting Sportonderscheidingen

Postbus 1, 1390 AA Abcoude

info@sportonderscheidingen.nl

 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

De Commandant der Strijdkrachten, generaal Middendorp, reikt het Ereteken voor Verdienste uit aan generaal Zuidema, voorzitter Stichting Sportonderscheidingen