NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (12 november 2008)

Vacature penningmeester Vijfkampbond

 

De Vijfkampbond nodigt geïnteresseerde, kwalificerende kandidaten uit voor de functie van penningmeester van het bondsbestuur. De reden is dat de huidige secretaris-penningmeester van het bestuur, drs E. Woudenberg, de functie van penningmeester wil overdragen aan een nieuw, vijfde bestuurslid.

 

Elias Woudenberg: ‘De Vijfkampbond heeft sinds het aantreden van het nieuwe bestuur in juni 2006 een complete turn-around ondergaan. Daarbij is enorm veel werk verzet. Ook op financieel gebied. Zo is de Vijfkampbond een van de eerste sportbonden in Nederland die verregaand aan de kwaliteitseisen van NOC*NSF ten aanzien van Goed Sportbestuur voldoen. De inrichting van de financiële administratie en de jaarrekening zijn in lijn gebracht met de nieuwe richtlijnen van NOC*NSF. In aanvulling hebben we bovendien de inkomsten en uitgaven voor elk van onze drie sportproducten - de Moderne Vijfkamp, de Militaire Vijfkamp en de Nationale Sporttest - transparant gemaakt. De begroting is in tweeëneenhalf jaar bijna verdubbeld. Als een van de kleinste maar fijnste sportbonden in Nederland zijn dit zaken waar we trots op mogen zijn.


Tegelijkertijd is de subsidiëring voor de nieuwe Olympische cyclus (2009-2012) aan flinke verandering onderhevig. Zo zal er naar verwachting aanzienlijk minder subsidie voor topsport en talentontwikkeling beschikbaar komen. Hierover besluit NOC*NSF de komende maanden. Ook hier zullen opnieuw keuzes moeten worden gemaakt. Ook hier is ruimte voor een goede penningmeester. Ik heb besloten deze taak in de volgende Olympische cyclus over te dragen aan een nieuwe penning-meester, opdat de taakverdeling in het bestuur beter gespreid is’. 

 

 

Profiel

Mede gezien de complexiteit van de sportsubsidieregels zoekt het bestuur een penningmeester die voldoet aan het volgende profiel:

 

þ  gedegen financiële achtergrond;

þ  interesse niet beperkt tot financiën: bredere inbreng welkom;

þ  resultaatgerichte doener met ruime bestuurlijke ervaring; en

resultaatgerichte doener met ruime bestuurlijke ervaring; en þ  hart voor de Nationale Sporttest, Militaire Vijfkamp en Moderne Vijfkamp. 

 

 

Procedure

Geïnteresseerde kandidaten wordt verzocht om uiterlijk 30 november schriftelijk onderbouwd contact op te nemen met voorzitter@nederlandsevijfkampbond.nl. Conform statuten zal het bestuur de meest geschikte kandidaat selecteren en voordragen in de eerstvolgende bondsvergadering.

Deze periodieke nieuwsflits informeert sporters en vrijwilligers over de:

- Nationale Sporttest (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen);

- Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en

- Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden)

 

 

De Nederlandse Vijfkampbond heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de gegevens in dit bericht en is niet aansprakelijk voor fouten of omissies. Neem voor meer informatie contact op met de Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, 5242 CR Rosmalen, E info@vijfkamp.nl, T 073-5280063, I www.sportonderscheidingen.nl.

 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Elias Woudenberg stelt de bestuursfunctie van penningmeester beschikbaar aan een vijfde bestuurslid