vijfkamp-homepage-brons

Extra maand voor zelfverdediging start 16 november
vrijdag 13 november 2020

Beste sporters,

Op 16 oktober werd aangekondigd dat er op een nader te bepalen moment een maand extra tijd zal worden gegeven voor de zelfverdedigingsproef van de Nationale Sporttest 2020 (klik hier).

Die maand gaat aanstaande maandag 16 november 2020 in en loopt tot woensdag 16 december 2020.

De coronamaatregelen vereisen dat er bij sporten anderhalve meter afstand moet worden gehouden. Daardoor is het niet (meer) mogelijk om contactsporten te beoefenen. Daarom wordt ten aanzien van twee van de keuzemogelijkheden bij proef 5 (zelfverdediging), te weten militaire zelfverdediging en boksen, het volgende bepaald: deze proeven mogen worden uitgevoerd op een bokszak.

De aanpassing luidt als volgt.

Militaire zelfverdediging indien die coronamaatregelen 1,5 m afstand vereisen:

  • onderdeel A kan als volgt worden uitgevoerd: aanvalstechnieken op een bokszak, verdedigingstechnieken met behulp van bouncestokken;
  • onderdeel B kan als volgt worden uitgevoerd: combineren van de verschillenden stoten en trappen op een bokszak; hierbij blijven de tijden en rondes gelijk aan de huidige uitvoeringsbepalingen; het accent ligt op het technisch juist uitvoeren van de combinaties; sportinstructeurs motiveren de deelnemer wanneer het te lang duurt voordat de volgende combinatie wordt ingezet.

Boksen indien die coronamaatregelen 1,5 m afstand vereisen:

  • alle eisen als bij het geel graduatie-examen, waarbij het boksen van drie maal twee minuten tegen een partner wordt vervangen door drie maal twee minuten tegen een bokszak.

Deze aanpassingen betekenen in de praktijk het volgende.

  • Heb je de zelfverdedigingsproef al behaald? Leg dan de overige proeven voor 1 december 2020 af en stuur de prestatiekaart voor 1 december 2020 in.
  • Heb je de zelfverdedigingsproef nog niet behaald? Leg deze dan voor 16 december 2020 conform de bovenstaande bepalingen af en stuur de prestatiekaart voor 16 december 2020 in, waarbij alle overige proeven onverminderd voor 1 december moeten zijn afgelegd.

Hierdoor is het mogelijk om ook de zelfverdedigingsproef voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF in het kalenderjaar 2020 af te leggen.

Geslaagden worden opgenomen in de Eregalerij voor alle sporters die de Nationale Sportmedaille NOC*NSF sinds 1989 hebben behaald (klik hier).

Ik maak van de gelegenheid gebruik om jullie voor de laatste keer dit jaar veel succes te wensen!
Met sportieve groet,

Nicoline Smoor
Stichting Sportonderscheidingen
Postbus 1, 1390 AA Abcoude
info@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50