vijfkamp-homepage-brons

Stichting benoemt twee Leden van Verdienste
woensdag 29 juni 2022


De Stichting Sportonderscheidingen heeft vandaag Eerste luitenant (R) der Mariniers drs Hompe Heijmerink en mr Alexander Odle benoemd tot Lid van Verdienste.

Alexander maakt zich sinds meer dan vijftien jaar bijzonder verdienstelijk als juridisch adviseur van de stichting, in het bijzonder op het gebied van haar merk- en auteursrechten. Zo is de stichting eigenaar van de geregistreerde merken Nationale Sporttest, Nationale Sportmedaille, Militaire Vijfkamp en Nationale Vijfkampkruis. Ook stond hij aan de basis van de juridische structuur waarin is vastgelegd dat het merk NOC*NSF kan worden gebruikt in combinatie met de merken Nationale Sporttest, Nationale Sportmedaille en Nationale Vijfkampkruis.

Hompe is sinds 2019 secretaris van de stichting. Sindsdien maakt hij zich in het bestuur bijzonder verdienstelijk door zijn praktische, doortastende en onconventionele benadering. Hij leidde de strategische verkenning met achtereenvolgens NOC*NSF en Defensie om de toekomst van de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF voor de lange termijn te borgen. Dit resulteerde eerder deze maand in een intentieverklaring over de overdracht van beide onderscheidingen aan Defensie, met instemming van NOC*NSF.

De Stichting Sportonderscheidingen dankt Alexander en Hompe voor hun bijzondere verdiensten en feliciteert hen van harte met deze benoeming. Zij zijn bijgeschreven in de Eregalerij met Leden van Verdienste.

Met sportieve groet,

Elias Woudenberg
Voorzitter | Stichting Sportonderscheidingen

Postbus 1, 1390 AA Abcoude
E voorzitter@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50