NIEUWS OVER DE NATIONALE SPORTTEST NOC*NSF (16 JANUARI 2018)

Nationale Sporttest 2018: €10 korting tot 31 januari

 

 

Beste sporter, 

 

De inschrijving voor de Nationale Sporttest NOC*NSF is nu twee weken open; het loopt hard. Als je in 2017 ook hebt deelgenomen, willen we je er graag aan herinneren dat er tot en met 31 januari een vroegboekkorting van €10 geldt.

 

Als je de eisen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF behaalt, ontvang je bij de 1e keer een bronzen, bij de 3e keer een zilveren en bij de 5e keer een gouden medaille. Waar brons al bijzonder is, zijn zilver en goud uniek: klik hier.

 

Enkele punten van aandacht:

 

  1. de inschrijfkosten zijn gelijk aan 2017: €55 per deelnemer
  2. militairen die de eisen behalen, kunnen de inschrijfkosten bij Defensie declareren (klik hier)
  3. net als vorig jaar geldt een vroegboekkorting voor 'duursporters': als je in 2017 hebt deelgenomen en je je vóór 1 februari 2018 opnieuw inschrijft, ontvang je uiterlijk 15 februari €10 retour
  4. alleen proeven die zijn afgelegd ná afgifte van de prestatiekaart zijn geldig (die datum is gelijk aan de betaaldatum)
  5. de proeven dienen te worden afgenomen door erkende officials op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) of, voor militairen, in het uitzendgebied van Nederlandse missies
  6. de prestatiekaarten moeten uiterlijk 31 december per post of e-mail binnen zijn
  7. de prestatiekaarten worden steekproefsgewijs gecontroleerd (lees de spelregels op de website goed)
  8. als je de eisen hebt behaald, ontvang je binnen een week per post het diploma en de onderscheiding: bij de 1e keer in brons, bij de 3e keer in zilver en bij de 5e keer in goud; bij de 10e, 15e of 20e een bronzen, zilveren of gouden palmtak; en bij de 25e keer een gouden lauwerkrans (klik hier)
  9. de namen van de geslaagden worden, tenzij je daar bezwaar tegen hebt, vermeld in de historische Eregalerij (klik hier)
  10. en tot slot is het ook mogelijk om de baton of miniatuur van de onderscheiding na te bestellen (klik hier).

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier op de website compleet in te vullen. De prestatiekaart valt dan binnen een paar dagen op de mat. We hopen dat je de uitdaging dit jaar (opnieuw) aangaat en zien je inschrijving graag tegemoet!

 

Klik hier voor de eisen, hier voor de poster 'Hoe fit ben jij?' en hier om je aan te melden. De verwachting is dat de eisen volgend jaar worden aangescherpt.

 

Met sportieve groet,

 

Nicoline Smoor

Stichting Sportonderscheidingen

Postbus 1, 1390 AA Abcoude

info@sportonderscheidingen.nl

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

De Nationale Sportmedaille NOC*NSF: bij de 1e keer in brons, bij de 3e keer in zilver en bij de 5e keer in goud