NIEUWS OVER DE NATIONALE SPORTTEST NOC*NSF (2 JANUARI 2018)

Inschrijving Nationale Sporttest 2018 nu open

 

 

Beste sporter,

 

Hopelijk ben je gezond en fit aan 2018 begonnen en heb je zin om dit jaar (weer) deel te nemen aan de Nationale Sporttest NOC*NSF. Wij zijn er klaar voor.

 

In 2017 namen opnieuw zeer veel sporters deel, in het bijzonder militairen. Met name viel op dat het aantal deelnemers dat opging voor de zilveren of gouden medaille (voor de 3e of 5e keer) steeg. Toch blijft dat uiterst bijzonder: voor zilver slaagden slechts zeven, voor goud maar één sporter in 2017.

 

De eisen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF 2018 staan nu online. Ze zijn gelijk aan 2017, alleen is de keuzemogelijkheid bij hoog- en verspringen in leeftijdsgroep I (18-30 jaar) komen te vervallen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de eisen met ingang van 2019 verder worden aangescherpt.

 

Enkele punten van aandacht:

 

  1. de inschrijfkosten blijven gelijk: €55 per deelnemer
  2. militairen die de eisen behalen, kunnen de inschrijfkosten bij Defensie declareren (klik hier)
  3. we herhalen de vroegboekkorting voor 'duursporters': als je in 2017 hebt deelgenomen en je je vóór 1 februari 2018 opnieuw inschrijft, ontvang je uiterlijk 15 februari €10 retour
  4. alleen proeven die zijn afgelegd ná afgifte van de prestatiekaart zijn geldig (die datum is gelijk aan de betaaldatum)
  5. de proeven dienen te worden afgenomen door erkende officials op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) of, voor militairen, in het uitzendgebied van Nederlandse missies
  6. de prestatiekaarten moeten uiterlijk 31 december (per post of e-mail) binnen zijn
  7. de prestatiekaarten worden steekproefsgewijs gecontroleerd (lees de spelregels op de website goed)
  8. als je de eisen hebt behaald, ontvang je binnen een week het diploma en de onderscheiding per post: bij de 1e keer in brons, bij de 3e keer in zilver en bij de 5e keer in goud; bij de 10e, 15e of 20e een bronzen, zilveren of gouden palmtak; en bij de 25e keer een gouden lauwerkrans (klik hier)
  9. de namen van de geslaagden worden, tenzij je daar bezwaar tegen hebt, vermeld in de historische Eregalerij (klik hier)
  10. tot slot is het sinds kort ook weer mogelijk om de onderscheiding in miniatuur na te bestellen (klik hier).

Je kunt je vanaf nu inschrijven door het inschrijfformulier op de website compleet in te vullen. De prestatiekaart valt dan binnen een paar dagen op de mat. We hopen dat je de uitdaging dit jaar (opnieuw) aangaat en zien je inschrijving graag tegemoet.

 

Klik hier voor de eisen, hier voor de poster 'Hoe fit ben jij?' en hier om je aan te melden.

 

Met sportieve groet,

 

Nicoline Smoor

Stichting Sportonderscheidingen

Postbus 1, 1390 AA Abcoude

info@sportonderscheidingen.nl

 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

De Nationale Sportmedaille NOC*NSF: bij de 1e keer in brons, bij de 3e keer in zilver en bij de 5e keer in goud