NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (4 november 2007)
Nieuwe opzet waarderingen Vijfkampbond

De Nederlandse Vijfkampbond heeft de mogelijkheden tot waardering van lang-durige, bijzondere of uitzonderlijke verdiensten door vrijwilligers en sporters bezien en waar nodig aangepast.

Lidmaatschap van Verdienste
Het bestuur
kan vrijwilligers of sporters al dan niet op voordracht van bondsleden of bij de bond aangesloten verenigingen benoemen tot Lid van Verdienste. Het Lidmaatschap van Verdienste strekt tot vererende onderscheiding van langdurige verdiensten voor de Nederlandse Vijfkampbond, de Olympische Moderne Vijf-kamp, de Militaire Vijfkamp of de Nationale Sportmedaille. Het Lidmaatschap van Verdienste is ingesteld in 2007. Leden van Verdienste worden in de registers ingeschreven en vermeld op de website  van de Nederlandse Vijfkampbond.

De Nederlandse Vijfkampbond kent vijf Leden van Verdienste: 

 
W.L. (Wilhelm) Schwartz, Sergeant-majoor der Mariniers bd, *23.12.1956, benoemd 28.4.2007 wegens langdurige verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp en de Nationale Sportmedaille; 
 
J.G.M.G. (Jan) Maas, Adjudant van het Dienstvak Lichamelijke Oefening en Sport bd, *4.10.1948, benoemd 30.6.2007 wegens langdurige verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp, in het bijzonder voor jeugdige sporters;
 
R. (Rob) Hetterscheid, Eerste-luitenant der Koninklijke Marechaussee bd, *18.12.1950, benoemd 23.9.2007 wegens langdurige verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp; 
 
J.M.M. (Wim) van den Oetelaar, Korporaal I (R) der Genie bd, *23.2.1952 - 21.8.2006, postuum benoemd 26.10.2007 wegens langdurige verdiensten voor 
de Olympische Moderne Vijfkamp; 
W.J.G. (Wim) Speth, Kapitein der Artillerie bd, *28.4.1945, benoemd 26.10.2007 wegens langdurige verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp en de Nationale Sportmedaille. Wim Speth werd eerder voor zijn vrijwilligerswerk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Erelidmaatschap
Op voordracht van het bondsbestuur kan de bondsvergadering
vrijwilligers of sporters benoemen tot Erelid. Het Erelidmaatschap strekt tot vererende onder-scheiding van uitzonderlijke  verdiensten voor de Nederlandse Vijfkampbond, de Olympische Moderne Vijfkamp, de Militaire Vijfkamp of de Nationale Sport-medaille. Het Erelidmaatschap is ingesteld in 1961. Ereleden worden in de registers ingeschreven en vermeld op de website van de Nederlandse Vijfkampbond. De Nederlandse Vijfkampbond heeft tot dusverre geen Ereleden benoemd.

De 'J. van Steeden'-legpenning
Het bestuur
kan vrijwilligers of sporters al dan niet op voordracht van bondsleden of bij de bond aangesloten verenigingen begiftigen met de 'J. van Steeden'-legpenning. Deze strekt tot vererende onderscheiding van bijzondere verdiensten als sporter voor de Nederlandse Vijfkampbond of bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp of de Militaire Vijfkamp. De medaille is ingesteld en vernoemd naar J. (Jan) Van Steeden, van 1915 tot 1965 gedurende een periode van 50 jaar bestuurslid van de (rechtsvoorgangers van de) Nederlandse Vijfkampbond. De 'J. van Steeden'-legpenning werd ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Nederlandse Vijfkampbond en de heer Van Steeden op 2 juli 1965 in het Berghotel in Amersfoort ingesteld door Jhr mr A. Feith, voorzitter NSF, en bevat een beeltenis van de heer Van Steeden gemaakt door beeldhouwer Willy Mignot. Zij die de 'J. van Steeden'-legpenning hebben ontvangen worden in de registers ingeschreven en vermeld op de website van de Nederlandse Vijfkampbond.  

De 'J. van Steeden'-legpenning is toegekend aan de volgende personen: 
 
C.J. (Cor) van Tol, Kapitein der Mariniers bd, *2.9.1933, toegekend 1.7.1966 wegens bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp;
 
J.J. (Hans) Dieben, Eerste-luitenant (R) van de Koninklijke Luchtmacht bd, *11.3.1939, toegekend 30.6.1967 wegens bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp; 
 
H.C. (Henk) Krediet, Kapitein der Mariniers bd, *22.7.1942, toegekend 5.7.1969 wegens bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp;
 
H. (Hans) Herklots, Brigadegeneraal der Koninklijke Marechaussee bd, *13.8.1921 - 20.7.2006, toegekend 29.6.1973 wegens bijzondere verdiensten voor de Nederlandse Vijfkampbond; 
 
B. (Bert) Bergsma, *12.8.1955, toegekend 5.7.1974 wegens bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp; 
 
A.J. (Ad) Baars, Sergeant der Mariniers bd, *25.9.1955-16.5.2001, toegekend 27.6.1975 wegens bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp; 
 
A.W.D. (Andries) van der Woerd, *17.1.1950, toegekend 29.6.1979 wegens bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp; 
 
F.H. (Frank) Wijnants, Eerste-luitenant der Mariniers, *19.1.1957, toegekend 10.7.1981 wegens bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp; 
 
W.F.G.M. (Will) Poos, Sergeant (R) der Infanterie bd, *5.10.1962, toegekend 21.6.1984 wegens bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp; 
 
R. (Ron) Timmermans, Marinier I der Mariniers bd, *5.10.1963, toegekend 6.7.1986 wegens bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp; 
 
E.F.L. (Emmy) van der Willige von Schmidt auf Altenstadt-van der Hiele, *3.8.1952, toegekend 31.12.1988 wegens bijzondere verdiensten voor de Nederlandse Vijfkampbond;
 
drs G.K.H. (Guus) Hes, Kolonel van de Aan- en Afvoertroepen bd, *15.6.1936, toegekend 6.3.1999 wegens bijzondere verdiensten voor de Nederlandse Vijfkampbond;
 
mr G.H. (Truus) Hes-van Hardeveld, *2.1.1938, toegekend 6.3.1999 wegens bijzondere verdiensten voor de Nederlandse Vijfkampbond;
 
J. (Jaap) van de Vreede, Adjudant der Koninklijke Marechaussee bd, *12.8.1942, toegekend 24.1.2005 wegens bijzondere verdiensten voor de Nederlandse Vijfkampbond; 
 
A. (Ab) Nol, Luitenant-kolonel der Infanterie bd, *18.6.1947, toegekend 12.12.2006 wegens bijzondere verdiensten voor de Nederlandse Vijfkampbond;
W.H. (Wim) van der Stek, *13.9.1940, toegekend 12.12.2006 wegens bijzondere verdiensten voor de Nederlandse Vijfkampbond. Wim van der Stek werd eerder voor zijn vrijwilligerswerk benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau; 
 
C.J. (Cees) Dekkers, Sergeant-majoor van de Koninklijke Marine bd, *31.12.1940, toegekend 23.9.2007 wegens bijzondere prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp.

 Lees hier meer over het vrijwilligersbeleid van de Nederlandse Vijfkampbond.  

De periodieke nieuwsflits is er om sporters en vrijwilligers te informeren over: 
- de
Nationale Sportmedaille (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen). 
- de
Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en 
- de
Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden). 
De Nederlandse Vijfkampbond heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de gegevens in dit bericht en is niet aansprakelijk voor fouten of omissies. Neem voor meer informatie contact op met de
Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, 5242 CR Rosmalen, E secretaris@nederlandsevijfkampbond.nl, T 073-5280063.

   De Moderne Vijfkamp is een Olympische sport sinds 1912.
De Nationale Sportmedaille (sinds 1915) en het Nationale Vijfkampkruis 
van NOC*NSF (sinds 1931) zijn onderscheidingen voor fysieke prestaties.

   meer informatie     print