NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (14 mei 2007)
Bondsvergadering; nieuwe topsportco÷rdinator

De bondsvergadering van de Nederlandse Vijfkampbond wordt dit jaar op maandag 25 juni 2007 19:00-21:00 in het bondsbureau aan de Sportlaan 18 in Rosmalen gehouden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

   Notulen bondsvergadering 2006
  
Jaarverslag 2006
  
Financieel jaarverslag 2006
  
Contributie 2007
  
Begroting 2007
  
Benoeming topsportco÷rdinator
  
Rondvraag en sluiting

Nieuwe topsportco÷rdinator
Conform bericht van 14 april 2007 heeft Luitenant-kolonel drs C.A.J. (Niels) ten Anscher de functie van topsportco÷rdinator neergelegd en is deze functie opengesteld voor ge´nteresseerde kandidaten. Het bestuur van de Nederlandse Vijfkampbond is verheugd Luitenant-kolonel bd C.W. (Kees) Meijll als topsportco÷rdinator voor te kunnen dragen. Kees Meijll heeft als voormalig sportofficier bijna 35 jaar ervaring in management- en staffuncties bij de LO/Sportorganisatie van de Koninklijke Landmacht, als Hoofd van de Sectie LO/Sport van de KMA, Hoofd van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) en laatstelijk Co÷rdinator van de Defensie Topsportselectie (DTS). Ook was hij begin jaren ĺ90 Chef dĺEquipe van de Militaire Vijfkampploeg en de militaire Moderne Vijfkamp-ploeg. Het bestuur is van mening dat Kees vanuit zijn jarenlange achtergrond in sport en fysiek-mentale training buitengewoon geschikt is om bij te dragen aan de topsport- en talentontwikkeling in de Olympische Moderne Vijfkamp.

Kees Meijll: ĹDe Olympische Moderne Vijfkamp is een prachtige klassieke multisport, met vijf zeer verschillende onderdelen: lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden. Die verscheidenheid vraagt compassie van de sporter, en dat zie je ook bij vijfkampers. De mogelijke doorstart van de topsport- en talentontwikkeling in de Olympische Moderne Vijfkamp is een mooie uitdaging, zeker ook als tegenwicht voor het grote aanbod trendy outdoorsporten. We willen de bondsselectie graag gaan uitbreiden met meer sporters die aan de selectierichtlijnen voldoen. Zo is een van de eerste doelen om ervoor te zor-gen dat de verenigingsprogrammaĺs voor talentontwikkeling aansluiting kunnen maken met het bondsprogramma voor topsport- en talentontwikkeling, opdat talenten met potentieel in contact kunnen komen met de nieuwe bondscoach, Stan Dobrotvorski, en kunnen doorstromen naar de selectie op Papendal. Daarnaast is het van groot belang dat we een vruchtbaar samenwerkingsverband gaan creŰren tussen Stan en de andere disciplinetrainers, die daarmee weer hun voordeel kunnen doen, waardoor er op termijn sprake zal zijn van goede kennisborging in de breedte. Ook gaan we met andere bonden om de tafel zitten om te laten zien hoe de Olympische Moderne Vijfkamp wellicht ook voor sommige van hun subtoppers een prachtige route kan zijn om voor Nederland uit te komen in een discipline die al sinds 1912 onderdeel uitmaakt van de Olympische Spelenĺ.

Wil je als lid van de Nederlandse Vijfkampbond aanwezig zijn bij de bondsvergadering? Meld je dan uiterlijk 18 juni aan via secretaris@nederlandsevijfkampbond.nl (de toegang is om organisatorische redenen alleen mogelijk bij tijdige schriftelijke aanmelding). Aangemelde bondsleden ontvangen op verzoek uiterlijk 11 juni een kopie van de vergaderstukken; deze liggen dan bovendien ter inzage op het bondsbureau.

Wil je als vrijwilliger bijdragen aan de groei van de Nationale Sportmedaille, de Militaire Vijfkamp en/of de Olympische Moderne Vijfkamp? Klik hier voor meer informatie en klik op de gele button om je aan te melden.

Deze periodieke newsflash is ontworpen om sporters en vrijwilligers te informeren over: 
- de Nationale Sportmedaille (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen); 
- de Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en 
- de Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden). 
De Nederlandse Vijfkampbond heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de gegevens in dit bericht en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies. Neem voor meer informatie contact op met de Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, Postbus 10101, 5240 GA Rosmalen, info@nederlandsevijfkampbond.nl, T 073-5280063. 

   De Moderne Vijfkamp is een Olympische sport sinds 1912.
De Nationale Sportmedaille (sinds 1915) en het Nationale Vijfkampkruis 
NOC*NSF (sinds 1931) zijn onderscheidingen voor fysieke prestaties.

   meer informatie     print   
 

Kees Meijll wordt voorgesteld als nieuwe topsportco÷rdinator van de Nederlandse Vijfkampbond