vijfkamp-homepage-brons

Stichting Sportonderscheidingen in lijn met WBTR
zaterdag 20 november 2021


Sinds 1 juli 2021 moeten alle Nederlandse verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Een van de uitgangspunten is dat bestuurders en toezichthouders ervoor moeten zorgen dat zij hun taken behoorlijk vervullen. Voldoen zij niet aan die eis, dan kunnen zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Zo zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De WBTR gaat over zaken als handelen in het belang van de stichting, over integriteit en transparantie, over de kwaliteit van de financiële administratie, over het voorkomen van fraude en onenigheid, en over het omgaan met risico's en tegenstrijdige belangen.

De overheid wil met deze nieuwe wet voorkomen dat verenigingen en stichtingen geschaad kunnen worden door wanbestuur, onverantwoordelijk beheer, misbruik van posities of andere ongewenste activiteiten. Helaas blijkt dat namelijk vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid vast te leggen.

Om zeker te stellen dat de Stichting Sportonderscheidingen aan de nieuwe wet voldoet, heeft het bestuur het WBTR-stappenplan gevolgd van De Nederlandse Associatie (een koepelorganisatie van branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en sportbonden) en het IVBB (een instituut voor verenigingen, branches en beroepen). Hieruit is gebleken dat de governance van de Stichting Sportonderscheidingen in lijn is met de nieuwe wet.

Los van de WBTR heeft de Stichting Sportonderscheidingen eerder dit jaar ook haar merkrechten vastgelegd. Zo zijn onder andere de merken Nationale Sportmedaille en Nationale Vijfkampkruis officieel gedeponeerd. Ook dit met als doel om de juridische grondslag van beide historische onderscheidingen voor de lange termijn te waarborgen.


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50