vijfkamp-homepage-brons

Inschrijving NMK Militaire Vijfkamp geopend
dinsdag 6 april 2021


De inschrijving voor het NMK Militaire Vijfkamp 2021 is geopend. De wedstrijd wordt op 19-20 mei georganiseerd op de Generaal-majoor De Ruyter van Stevenick-kazerne in Oirschot.

De militaire vijfkamp werd in 1916 ingesteld door het Nederlandsch Olympisch Comité (thans NOC*NSF) en wordt sinds 1950 wereldwijd beoefend (klik hier). De vijf onderdelen zijn:

  1. lopen: 8 km veldloop voor mannen, 4 km voor vrouwen
  2. zwemmen: 50 m met hindernissen
  3. schieten: drie maal 10 schoten met persoonlijk wapen (Colt of Glock)
  4. hindernisbaan en
  5. handgranaatwerpen: juistheids- en verteworpen.

De militaire vijfkamp is een wedstrijd voor multitalenten. Alle onderdelen vinden plaats op een of twee dagen. De prestaties resulteren in wedstrijdpunten. Afhankelijk van minimumeisen per onderdeel en het wedstrijdpuntentotaal kunnen deelnemers een bronzen, zilveren of gouden speld, of het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF behalen.

Deze wedstrijd is de gelegenheid om deel te nemen aan een complete militaire vijfkamp. Het is tevens het Nationaal Militair Kampioenschap en de enige wedstrijd waarop het Vijfkampkruis in deze tak van sport kan worden behaald. De onderscheiding wordt dit jaar uitgereikt door Anneke van Zanen-Nieberg, de voorzitter van de landelijke sportkoepel NOC*NSF.

Deelname staat open voor actief dienende beroepsmilitairen en reservisten. Kijk op het intranet van Defensie (Bureau Internationale Militaire Sport) voor meer informatie en om je aan te melden. Let op dat de wedstrijd alleen doorgang vindt als de coronamaatregelen dat toelaten. Defensie stelt dit een maand voorafgaand aan de wedstrijd bekend. De inschrijving sluit woensdag 5 mei.

Klik hier voor de eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF en hier voor de Eregalerij met alle sporters die deze onderscheiding sinds 1916 hebben behaald.

Impressie: Militaire Vijfkamp, WK 2010, Oranjekazerne Schaarsbergen

Youtube video ID 0-wpRCVBBEY

De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
19-03-08-sso-logo-in-combinatie-met-nocnsf-50