vijfkamp-homepage-brons

Nieuwe eisen Nationale Sportmedaille 2020
19 december 2019


Beste sporter,

In 2016 is de Stichting Sportonderscheidingen begonnen met de stapsgewijze actualisering van de eisen voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF. Dit proces wordt uitgevoerd in overleg met de landelijke sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Als gevolg hiervan is in 2017 het niveau bij proef 5 (zelfverdediging) herzien naar de gele band; is in 2018 bij proef 3 (hoog- en verspringen) een keuzemogelijkheid voor leeftijdsgroep I vervallen; en zijn in 2019 bij proef 2 (zwemmen) de eisen vanaf groep II aangescherpt. In 2020 worden de eisen voor proef 4 (werpen) herzien en vanaf 2021 zijn de loopproeven aan de beurt.

Dit is een complex proces, omdat de eisen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF een samenhangend geheel vormen met uitdagingen op het gebied van uithoudingsvermogen, kracht én coördinatievermogen, waar elke sporter nu eenmaal in verschillende mate over beschikt.

Dat betekent dat je er met bijvoorbeeld uithoudingsvermogen alleen niet komt: het is een veelzijdigheidstest voor allround sporters. Velen slagen dan ook niet op slechts één of twee proeven. Des te trotser mogen degenen zijn die alle eisen voor de blauwe baton wél behalen.

De eisen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF worden als geheel niet verhoogd, maar gekalibreerd
tussen de leeftijdsgroepen, mannen en vrouwen, en tussen de proeven onderling. Opdat iemand van 46 precies even trots op de onderscheiding kan zijn als iemand van 23 jaar.

Daarom gaat de actualisering van de eisen in kleine stapjes en wordt van jaar tot jaar achteraf geanalyseerd welke invloed elke aanpassing heeft gehad op het slagingspercentage.

Wat gaat er in 2020 veranderen?

  • Proef 4 (kogelstoten, discus- of speerwerpen): op advies van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie worden i) de werpgewichten en ii) de afstanden vanaf groep II aangepast.
  • Proef 2 (zwemmen): de in 2019 op advies van de Koninklijke Nederlandse Zwembond aangescherpte eisen worden vanaf groep II iets verlaagd.
  • Proef 5 (zelfverdediging): op verzoek van de Koninklijke Luchtmacht worden AZV-instructeurs gerechtigd om de proeven voor de MZV af te nemen.
  • Op verzoek van de Koninklijke Marine worden alle intern bij het Korps Mariniers opgeleide sportinstructeurs gerechtigd om als official op te treden.
  • Er wordt een nieuwe leeftijdsgroep geïntroduceerd voor deelnemers vanaf 61 jaar.

Klik hier voor de eisen voor 2020. De inschrijving opent begin januari; we hopen je te mogen verwelkomen!

Met sportieve groet,

Stichting Sportonderscheidingen
Postbus 1, 1390 AA Abcoude
info@sportonderscheidingen.nl


De Stichting Sportonderscheidingen is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op

www.sportonderscheidingen.nl

 
 
 
 
18-04-05-sso-logo-blauw-small
lid-van-noc-nsf