NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (4 september 2009)

Reorganisatie Nederlandse Vijfkampbond afgerond

 

Het bestuur van de Vijfkampbond heeft de bij haar aantreden in juni 2006 ingezette reorganisatie afgerond. Deze was ingezet met als doelstelling om de drie door de bond gepromote multisporten (Olympische Moderne Vijfkamp, Militaire Vijfkamp en Nationale Sporttest) beter op de kaart te kunnen zetten, binnen de richtlijnen van NOC*NSF, in samenwerking met andere sportbonden.

 

Sinds juni 2006 is onder andere het volgende bereikt:

 

wedstrijd- en topsport

  •  in de wedstrijd- en topsport wordt nu samengewerkt met onder andere KNAU, KNZB, KNSA, KNAS en KNHS;
  •  het aantal (inter)nationale deelnemers aan de wedstrijden is gegroeid en er zijn nieuwe wisselbekers ingesteld, waaronder de prestigieuze Coubertin Cup; en
  •  er zijn diverse nieuwe Nederlands records neergezet - zowel in de Militaire Vijfkamp als in de Olympische Moderne Vijfkamp.

 

leden, vrijwilligers en governance

  •  leden en geïnteresseerden worden geïnformeerd via periodieke nieuwsberichten en een nieuwe website, gelinked aan het platform Nederland Sportland Digitaal van NOC*NSF: www.sportonderscheidingen.nl;
  •  er is een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld, inclusief een structuur voor Leden van Verdienste en Ereleden; en
  • het lidmaatschap, de reglementen en de statuten zijn in lijn gebracht met de aanbevelingen van de NOC*NSF-Commissie Goed Sportbestuur.

 

bondsburo en bestuur

  • de werkzaamheden op het bondsburo worden uitgevoerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de KNSA; en
  • de jaarrekeningen worden gepresenteerd volgens de richtlijnen van NOC*NSF, met additioneel transparante informatie per sportproduct.

Alle vernieuwingen zijn samengevat in meer dan 100 nieuwsberichten in de nieuwsbank op www.sportonderscheidingen.nl. Op de prioriteitenlijst van het bestuur staat onder andere het uitontwikkelen van de Nationale Sporttest in samenwerking met NOC*NSF en verschillende deelnemende sportbonden.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl