NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (5 juni 2009)

Samenwerkingsovereenkomst Vijfkampbond-KNHS

 

De Vijfkampbond ondertekent volgende week zondag 14 juni 2009 tijdens de Dutch Open Coubertin Cup op Landgoed Maarsbergen een overeenkomst tot horizontale samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) ter gezamenlijke promotie van (het paardrijden in) de Olympische Moderne Vijfkamp.

 

De KNHS is de overkoepelende organisatie voor de hippische sport in Nederland. Zij promoot zeven verschillende vormen van ruitersport, waaronder drie Olympische disciplines: springen, dressuur en eventing. Het paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp komt daar nu als vierde - gelieerde – Olympische discipline bij.
 

Gezamenlijke promotie van de Olympische Moderne Vijfkamp
Op basis van de samenwerkingsovereenkomst streven beide bonden naar verdere promotie van (het paardrijden in) de Olympische Moderne Vijfkamp, onder andere door een link op de website van de KNHS (203.000 leden), artikelen in de mediamix van de KNHS, integratie van vijfkampwedstrijden in de wedstrijdkalender van de KNHS en toegang tot vijfkampwedstrijden voor springruiters met een startkaart van de KNHS op vergelijkbaar spronghoogteniveau als hun startgerechtigdheid bij de KNHS. Partijen hebben zich verder verplicht om de gezondheid en het welzijn van het paard steeds als richtsnoer voor hun handelen als uitgangspunt te nemen.
 

Achtergrond samenwerking Vijfkampbond-KNHS
De band tussen de KNHS en de Vijfkampbond gaat lang terug. Zo werd de Vijfkamp in 1916 Nederland geïntroduceerd door een commissie binnen het NOC onder leiding van Jhr Jan Willem Godin de Beaufort, destijds in hippische kringen een bekend langeafstandsruiter die een record vestigde door met zijn paard Mascotte de afstand Amsterdam-Wenen (ruim 1.200 km) in tien dagen af te leggen. In 1962 stond Charles Pahud de Mortanges (viervoudig Olympisch goudwinnaar paard-rijden, Luitenant-generaal der Cavalerie, Adjudant-generaal van H.M. de Koningin, bestuurslid van het NOC en erelid van het IOC) als eerste voorzitter aan de wieg van de in dat jaar uit het NOC verzelfstandigde Nederlandse Vijfkampbond. In de jaren ’70 en ’80 trainde de Nederlandse vijfkampploeg rond de ‘Jan Willem Petter’-schietbaan van de Vijfkampbond op het federatieterrein van de KNHS in Ermelo.

 

In 2007 besloot de Vijfkampbond de veiligheid, de toegankelijkheid en het niveau van het paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp te verhogen door het paardrijden zoveel mogelijk in lijn te brengen met de regels van de KNHS (klik hier). De Vijfkampbond sloot daarmee aan bij het welzijns- en veiligheidbeleid van de KNHS. Het aldus gecreëerde promotiesysteem heeft inmiddels inderdaad tot meer deelnemers en betere prestaties bij het paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp geleid. De Vijfkampbond vervult hiermee een voortrekkersrol met een systeem dat ook door de UIPM wordt onderzocht voor mogelijke introductie buiten Nederland. De regeling voor het paardrijden en de huidige samenwerking werden voorbereid door de riding director van de Vijfkampbond, dr mr Paul Bavelaar, tevens voorzitter van de Stichting Veilig Paardrijden. Vervolgens bood de KNHS in 2008 de Tonnet Trofee voor de beste springruiter in de Olympische Moderne Vijfkamp aan, die volgende week zondag 14 juni 2009 tijdens de Dutch Open Coubertin Cup op Landgoed Maarsbergen voor het eerst kan worden gewonnen.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

De Vijfkampbond heeft het springen in de Olympische Moderne Vijfkamp zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regels van de KNHS