NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (19 maart 2009)
Vijfkampbond combineert bondsburo met KNSA
                                      

 

 

 

 

 

De Vijfkampbond heeft een nieuw cluster gevormd met het bondsburo van de KNSA in Leusden.

 

Door deze samenwerking besteedt de Vijfkampbond haar ledenadministratie, topsportcoördinatie, financiële administratie en directievertegenwoordiging uit aan het bondsburo van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, die recent van NOC*NSF twee sterren voor de kwaliteit van de organisatie van haar bondsburo heeft gekregen. Het bestuur van de Vijfkampbond verwacht hierdoor grotere slagkracht te kunnen bereiken en op termijn meer taken te kunnen uitbesteden aan een professionele organisatie.


Clustervorming wordt bevorderd door NOC*NSF, de koepelorganisatie van de 72 Nederlandse sportbonden. Zo waren er in 2008 52 bondsburo’s met gezamenlijk 850 medewerkers in Nederland, die met gemiddeld slechts 4 FTEs ca. 200 sporten promootten (ex KNVB). De gedachte achter clustervorming is dat gecombineerde bondsburo’s grotere doelmatigheid kunnen realiseren, wat de dienstverlening aan leden en de breedte-, wedstrijd- en topsport ten goede kan komen.

 

Bram Zuidema, voorzitter van de Vijfkampbond: ‘De combinatie met de KNSA is een logische stap in de ontwikkeling van de Vijfkampbond en belangrijk voor de groei van de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp. Wij besteden deze taken met vertrouwen uit aan Sander Duisterhof, de directeur van het bondsburo. Veel dank gaat ook uit naar Antoon Splinter, die als bestuurslid ad interim inhoud aan deze nieuwe samenwerking heeft gegeven’.

 

Karel Greven, voorzitter van de KNSA: "De Vijfkampbond is een kleine, ambitieuze Olympische sportbond. Wij zijn enthousiast over deze samenwerking, ook op sportgebied. Wij gaan onderzoeken of het nieuwe gecombineerde onderdeel lopen en pistoolschieten in de Olympische Moderne Vijfkamp, de diathlon, ook binnen de KNSA kan worden gestimuleerd. Immers, deze discipline sluit goed aan bij de Zomerbiatlon van de KNSA, te weten een combinatie van lopen en geweerschieten. Dat is goed voor de Vijfkamp en het is goed voor de schietsport in Nederland’.

 

Door de nieuwe combinatie verandert ook het adres van de Vijfkampbond:
 

oud adres
Nederlandse Vijfkampbond
Sportlaan 18A
Postbus 10101
5240 GA Rosmalen
 

nieuw adres
Nederlandse Vijfkampbond
Landweg 235
Postbus 303
3830 AJ Leusden

 

Bondsburo en bestuur zijn met ingang van vandaag als volgt per mail te bereiken:

 

 

bondsburo

Bondsburo: info@vijfkamp.nl

 

bestuur en bondscoach
Elias Woudenberg: secretaris@vijfkamp.nl 
Stan Dobrotvorski: bondscoach@vijfkamp.nl 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Jhr E.K. Greven, voorzitter KNSA, bij de ondertekening van de overeenkomst met de Vijfkampbond