NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (5 maart 2009)

Defensie adopteert Vijfkamp + Nationale Sporttest

 

Het Ministerie van Defensie heeft besloten om alle drie vormen van vijfkamp (de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp) structureel te gaan promoten, naast de Vierdaagse en de Tweedaagse Militaire Prestatietocht.
                           
Generaal Peter van Uhm, Commandant der Strijdkrachten: ‘Defensie hecht grote waarde aan de operationele inzetbaarheid van haar personeel. Sportbeoefening levert hieraan een belangrijke bijdrage. Naast de verplichte sportbeoefening van de militair zijn er ook door Defensie gefaciliteerde mogelijkheden om vrijwillig aan sport te doen. Hierbij valt te denken aan het trainen voor en afleggen van fysieke prestaties, zoals de Nijmeegse Vierdaagse, de Tweedaagse Militaire Prestatietocht (TMPT), de Militaire Vijfkamp, de Olympische Moderne Vijfkamp en de Nationale Sporttest (de opvolger van de NOC*NSF-Vaardigheidsproeven). Het behalen van de hiervoor genoemde fysieke prestaties wordt beloond met een door de Minister van Defensie erkende onderscheiding die op het uniform mag worden gedragen’.

 

Commandeur Erik Kopp, voorzitter van de Defensie Sportraad: ‘Defensie wil deze vormen van sportbeoefening graag verder bevorderen. Daarom hebben wij besloten om de sportevenementen waarbij een onderscheiding kan worden gehaald meer te gaan promoten en hierbij met behulp van intranet en flyers in het bijzonder aandacht te besteden aan de Militaire Vijfkamp en de Nationale Sporttest. Verder is besloten om:

  • de inschrijfkosten van de TMPT, de Nationale Sporttest en de Olympische Moderne Vijfkamp te vergoeden bij het behalen van de eisen en de inschrijfkosten van de Nijmeegse Vierdaagse en de Militaire Vijfkamp te vergoeden bij deelname;
  • de sportevenementen waarbij een onderscheiding kan worden behaald binnen Defensie op te nemen in de sportkalender;
  • de uitbreiding van het aantal sportactiviteiten in de avonduren onder andere te benutten door de mogelijkheid te creëren om te kunnen trainen voor het behalen van een van de sportonderscheidingen;
  • te bezien of er evenementen kunnen worden georganiseerd waarop de eisen voor de Nationale Sportmedaille kunnen worden afgelegd en de uitreiking van de Nationale Sportmedaille tijdens een jaarlijkse bijeenkomst te organiseren'.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Generaal Peter van Uhm, Commandant der Strijd- krachten, behaalde zelf de Nationale Sportmedaille (de Medaille voor Alzijdige Vaaridgheid NOC*NSF) en ondertekende de Defensienota waarin de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp worden gepromoot