NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (19 februari 2009)

 

 

Vijfkampbond verhoogt dekking sportverzekeringen

 

Leden van de Vijfkampbond zijn automatisch verzekerd tegen bepaalde risico’s die samenhangen bij de training voor of uitoefening van hun sport. Lid zijn zij die in enig jaar deelnemen aan de Nationale Sporttest, het NK Militaire Vijfkamp of contributie(afdracht) betalen voor de Olympische Moderne Vijfkamp.


Het bestuur heeft de voorwaarden van de collectieve sportverzekeringen tegen het licht gehouden en waar nodig herzien en verhoogd. Leden zijn met ingang van 2009 als volgt verzekerd.

 

Aansprakelijkheidsverzekering
De collectieve aansprakelijkheidsverzekering verzekert voor ieder bondslid het risico van schade aan personen of zaken bij de beoefening van de sport, inclusief training. Het maximaal verzekerde bedrag is €2.500.000 per aanspraak bij schade aan personen of zaken. Ook schade tussen leden onderling is verzekerd.

 

Ongevallenverzekering
De collectieve ongevallenverzekering verzekert voor ieder bondslid het risico van medische kosten, blijvend letsel of dood als gevolg van beoefening van de sport, inclusief training. De verzekerde bedragen zijn €454 medische kosten als gevolg van een sportongeval, €11.345 in geval van overlijden als gevolg van een sport-ongeval en €44.378 maximaal in geval van algehele blijvende invaliditeit als gevolg van een sportongeval met gedeeltelijke uitkering in geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit.

 

De Vijfkampbond adviseert leden om naast deze aanvullende sportverzekeringen ook individueel medische, arbeidsongeschiktheids- en/of andere verzekeringen af te sluiten.

 

De Vijfkampbond heeft verder een reisongevallen-, reisbagage en annulerings-verzekering voor topsporters en officials die reizen in opdracht van de bond, een transport- en verblijfsverzekering voor de sportmaterialen in eigendom van de bond, en een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders van de bond. Alle verzekeringen lopen via Meijers Assurantiën. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Een marinier op de hindernisbaan tijdens het NK Militaire Vijfkamp 2008