NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (25 november 2008)

Nieuw format voor Olympische Moderne Vijfkamp

 

De Olympische Moderne Vijfkamp gaat met ingang van 1 januari 2009 veranderen: de onderdelen lopen en schieten worden samengevoegd tot een spannende finale. Dit heeft de Algemene Ledenvergadering van de Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM), de organisatie voor de Olympische Moderne Vijfkamp binnen het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dit weekeinde met ruim tweederde meerderheid besloten.

 

Doel van de innovatie is om de sport spannender voor deelnemers en aantrek-kelijker voor toeschouwers en media te maken. Het is één van de belangrijkste moderniseringen in de sport sinds deze in 1916 door baron Pierre de Coubertin, oprichter van het IOC, op de Olympische Spelen werd geïntroduceerd. Met ingang van 2009 bestaat de  Olympische Moderne Vijfkamp nu uit (in wedstrijdvolgorde):

 

þ schermen: ca. 30 partijen op degen, steeds om 1 treffer (victoire);

þ zwemmen: 200m vrije slag (volgorde schermen-zwemmen kan wisselen); en

þ paardrijden: 12 hindernissen op maximaal 120 cm op een geloot springpaard;

þ gevolgd door de combinatie van schieten (driemaal vijf schoten met luchtpistool op 10m afstand) en lopen (driemaal 1 km veldloop).

 

De onderdelen schieten en lopen worden dus samengevoegd tot een combined event, zoals ook schieten  en  langlaufen in de Biathlon zijn gecombineerd tot een actiegerichte sport.  Die verwantschap tussen de Olympische Moderne Vijfkamp (Pentathlon) en de Biathlon is overigens niet vreemd: de Biathlon is in 1993 voort-gekomen uit destijds de Union Internationale de Pentathlon Moderne et Biathlon.

 

De UIPM noemt onder andere de volgende voordelen van de modernisering: 

 

þ de onderdelen lopen en schieten worden aantrekkelijker, spannender en publieksvriendelijker; 

þ de combined event kan worden georganiseerd rond het springterrein, wat het voor toeschouwers mogelijk maakt om vanuit dezelfde locatie te kijken;

þ de media kunnen de sport eenvoudiger live gaan verslaan; en

þ vijfkampwedstrijden kunnen eenvoudiger op één dag worden georganiseerd.

 

De nieuwe format is in 2007 en 2008 naar voortschrijdend inzicht getest, waaronder ook op Landgoed Maarsbergen en Papendal. Klik hier op A, B, C, D en E voor vijf eerdere berichten over tests met de combined event in Nederland. Naar aanleiding van ook andere internationale trials is de nieuwe format nu vastgesteld.

 

Kijk op www.pentathlon.org voor de regels voor de combined event. Samengevat: een jachtstart (hoe meer voorsprong tot dat moment in de wedstrijd, hoe eerder je mag starten), 5 biathlondoelen op 10m afstand in max 1:10, 1.000m veldloop, 2e keer 5 doelen op 10m afstand in max 1:10, 2e keer 1.000m veldloop, 3e keer 5 doelen op 10m afstand in max 1:10, en de 3e keer 1.000m veldloop. Er worden geen strafrondes meer gelopen. Wie als eerste over de eindstreep komt wint de Olympische Moderne Vijfkamp.

 

De nieuwe format wordt met ingang van 1 januari 2009 ingevoerd en geldt dus voor de Olympische Zomerspelen van de XXXe Olympiade in Londen (2012). De combined event geldt vooralsnog alleen voor Senioren, Junioren, A-Jeugd en B-Jeugd (de laatste groep schiet op twee keer vijf doelen en loopt twee keer 1.000m). Voor de categorie Masters geldt voorlopig nog de ‘oude’ format. Nadere berichten over onder andere de mogelijke consequenties voor de wedstrijden, het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF en diverse trofeeën volgen bij gelegenheid.

 

Deze periodieke nieuwsflits informeert sporters en vrijwilligers over de:

- Nationale Sporttest (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen);

- Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en

- Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden)

 

De Nederlandse Vijfkampbond heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de gegevens in dit bericht en is niet aansprakelijk voor fouten of omissies. Neem voor meer informatie contact op met de Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, 5242 CR Rosmalen, E info@vijfkamp.nl, T 073-5280063, I www.sportonderscheidingen.nl.

 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

De onderdelen schieten en lopen in de Olympische Moderne Vijfkamp worden definitief gecombineerd tot een combined event als in de Biathlon. Doel is om de sport aantrekkelijker, spannender en publieks- vriendelijker te maken. Wie als eerste finsht wint de Olympische Moderne Vijfkamp