NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (15 november 2008)

Winnaars Masterstrofeeën Moderne Vijfkamp 2008

 

Het bestuur van de Vijfkampbond heeft besloten dat de Masterstrofeeën in de Moderne Vijfkamp over 2008 worden toegekend aan de volgende sporters:

 

Lopen: Bart de Boer (44)

Prestatie: 1e plaats op de Final EuropaCup Masters 2008 (17-19 oktober 2008, Praag, Tsjechië): 2km in 7:04, 1.126 wedstrijdpunten, c.q. 1.126+56/5=1.137 voor leeftijd gecorrigeerde wedstrijdpunten.

Zwemmen: Anne-Marieke van Hulst

Prestatie: 1e plaats op de Final EuropaCup Masters 2008 (17-19 oktober 2008, Praag, Tsjechië): 200m in 1:13, 1.136 wedstrijdpunten, c.q. 1.136+0/5 = 1.136 voor leeftijd gecorrigeerde wedstrijdpunten.

 

Schieten: Jeroen Oosthof (45)

Prestatie: 1e plaats op de German Masters Cup 2008 (19-20 juli 2008, München, Duitsland): 178 trefpunten, 1.072 wedstrijdpunten, cq 1.072 + 75/5 = 1.084 voor leeftijd gecorrigeerde wedstrijdpunten.

 

Schermen: Stephan Blaas (48)

Prestatie: 1e plaats op de Dutch Open/Coubertin Cup 2008: 23 victoires, 1.030 wedstrijdpunten, c.q. 1.030 + 144/5 = 1.059 voor leeftijd gecorrigeerde wedstrijdpunten.

 

Paardrijden: Otto Klaver (43)

Prestatie: 1e plaats op de Dutch Open/Coubertin Cup 2008, spronghoogteklasse II (100 cm): 0 strafpunten, 1.200 wedstrijdpunten, c.q. 1.200 + 56/5=1.211 voor leeftijd gecorrigeerde wedstrijdpunten.

 

Werpen: Marc Geluk (44)
Prestatie: 1e plaats op de Gele Rijders Cup 2008: 6 putten in 0:14, verteworp 47,3m, totaal 1.066 wedstrijdpunten.

 

Reglement

 

De Masterstrofeeën voor de beste loper, zwemmer, schutter, schermer, ruiter en werper in de Moderne Vijfkamp en de Nationale Vijfkamp met werpen zijn in 2007 heringesteld door Cees Dekkers, voormalig bondscoach Olympische Moderne Vijfkamp en drager van de ‘Van Steeden’-legpenning. De Masterstrofeeën worden jaarlijks toegekend aan de vijfkampers (m/v) van Nederlandse nationaliteit met het hoogste aantal voor leeftijd gecorrigeerde wedstrijdpunten op de onderdelen lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden en werpen - waarbij de prestaties in de onderdelen lopen, zwemmen, schieten, schermen in de Moderne Vijfkamp en de Nationale Vijfkamp met werpen in één pool worden vergeleken - op alle in het betreffende kalenderjaar gehouden, door de UIPM (Masters) en/of de Vijfkampbond erkende vijfkampwedstrijden, mits de deelnemer bij het behalen van dat aantal punten in minimaal drie onderdelen van de Moderne Vijfkamp of de Nationale Vijfkamp met werpen is uitgekomen, en mits het officiële resultaat schriftelijk, op tijd en verifieerbaar is aangeboden aan de voorzitter van de bondswedstrijdorganisatiecommissie.

 

De Masterstrofeeën voor de beste loper, zwemmer, schutter, schermer, ruiter en werper in de Moderne Vijfkamp en de Nationale Vijfkamp met werpen zijn in 2007 heringesteld door Cees Dekkers, voormalig bondscoach Olympische Moderne Vijfkamp en drager van de ‘Van Steeden’-legpenning. De Masterstrofeeën worden jaarlijks toegekend aan de vijfkampers (m/v) van Nederlandse nationaliteit met het hoogste aantal voor leeftijd gecorrigeerde wedstrijdpunten op de onderdelen lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden en werpen - waarbij de prestaties in de onderdelen lopen, zwemmen, schieten, schermen in de Moderne Vijfkamp en de Nationale Vijfkamp met werpen in één pool worden vergeleken - op alle in het betreffende kalenderjaar gehouden, door de UIPM (Masters) en/of de Vijfkampbond erkende vijfkampwedstrijden, mits de deelnemer bij het behalen van dat aantal punten in minimaal drie onderdelen van de Moderne Vijfkamp of de Nationale Vijfkamp met werpen is uitgekomen, en mits het officiële resultaat schriftelijk, op tijd en verifieerbaar is aangeboden aan de voorzitter van de bondswedstrijdorganisatiecommissie.

 

De voor leeftijd gecorrigeerde wedstrijdpunten per onderdeel worden berekend door de wedstrijdpunten per onderdeel zoals aangegeven in het UIPM-reglement te vermeerderen met een vijfde deel van het aantal bonuspunten zoals toegekend aan masters, conform de regels van de UIPM. Deze correctie wordt niet toegepast bij het onderdeel werpen in de Nationale Vijfkamp met werpen. Bij gelijke resultaten geldt het hoogste totaal aantal wedstrijdpunten in die wedstrijd behaald. De Masterstrofeeën kunnen jaarlijks op een nader te bepalen tijdstip worden toegekend op voordracht van de voorzitter van de bondswedstrijd-organisatiecommissie en na goedkeuring door het bestuur van de Vijfkampbond. Voorts behoudt het bestuur van de Vijfkampbond zich het recht om van de bovenstaande regels af te wijken en de Masterstrofeeën in voorkomend geval niet toe te kennen of op basis van (een) uiterst opvallende prestatie(s) toe te kennen. De prijzen zijn wisselprijzen, blijven eigendom van de Vijfkampbond en worden de winnaar slechts in bruikleen gegeven voor de betreffende periode; schade aan en verlies van de trofeeën zullen worden verhaald.

 

Cees Dekkers
Cees Dekkers is binnen de Vijfkampbond een boegbeeld van ‘Leven Lang Sporten’. Hij neemt sinds 40 jaar (1968) deel aan de Vijfkamp en werd diverse malen Nederlands Kampioen. Niet alleen behaalde hij het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF dertig keer (12 keer in de Moderne Vijfkamp en 18 keer in de Nationale Vijfkamp met werpen); bovendien behaalde hij drieëntwintig keer de Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NOC*NSF (Nationale Sportmedaille). Hij ontving in 2007 de ‘Van Steeden’-legpenning voor zijn bijzondere prestaties.

 

 

Deze periodieke nieuwsflits informeert sporters en vrijwilligers over de:

- Nationale Sporttest (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen);

- Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en

- Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden)

 

De Nederlandse Vijfkampbond heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de gegevens in dit bericht en is niet aansprakelijk voor fouten of omissies. Neem voor meer informatie contact op met de Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, 5242 CR Rosmalen, E info@vijfkamp.nl, T 073-5280063, I www.sportonderscheidingen.nl.

 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Cees Dekkers, boegbeeld van ‘Leven Lang Sporten’ bij de Vijfkampbond,heeft de aloude Masterstrofeeën in de Moderne Vijfkamp nieuw leven ingeblazen