NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (21 oktober 2008)
Nieuwe eisen Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF
 
De eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de (Olympische) Moderne Vijfkamp worden met ingang van 1 januari 2009 gewijzigd. De primaire doelstelling hierbij is om de eisen voor deze in 1931 ingestelde onderscheiding beter te doen aansluiten op de regels van de UIPM en op het hoofddoel in de Vijfkamp: een maximaal aantal wedstrijdpunten op alle vijf onderdelen tesamen.
De (Olympische) Moderne Vijfkamp bestaat conform de regels van de UIPM uit:
1.    lopen: 3 km veldloop voor junioren en senioren, 2 km voor masters;
2.    zwemmen: 200m vrije slag voor junoren en senioren, 100m voor masters;
3.    schieten: 20 schoten met luchtdrukpistool op 10m afstand;
4.    schermen: ca. 30 partijen op degen, steeds om 1 treffer; en
5.    paardrijden: 12 hindernissen op ≥90 cm op een geloot springpaard.
De eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Olympische Moderne Vijfkamp (junioren en senioren) met ingang van 1 januari 2009:

 

Eisen Nationale Vijfkampkruis in de Olympische Moderne Vijfkamp

 mannen (J+S): 19 jaar
vrouwen (J+S): 19 jaar
 prestatie
punten
 punten
lopen
13:00,0
280
14:20,0
280
zwemmen
3:45,0
100
3:55,0
100
schieten
140 trefpunten
616
140 trefpunten
616
schermen
≥33% victoires
692
≥33% victoires
692
paardrijden ..............
≤100 strafpunten
800
≤100 strafpunten
800
subtotaal
 2.488
 2.488
punteneis
 3.250
 3.250

 

De eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Moderne Vijfkamp (masters) zijn met ingang van 1 januari 2009:

Eisen Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Moderne Vijfkamp

 mannen (M): 40 jaar
vrouwen (M): 35 jaar
 prestatie
punten
 punten
lopen
9:15,0
730
10:00,0
730
zwemmen
≤1:50,0
744
2:02,0
744
schieten
140 trefpunten
616
140 trefpunten
616
schermen
≥25% victoires
622
≥25% victoires
622
paardrijden
≤100 strafpunten
800
≤100 strafpunten
800
subtotaal
 3.512
 3.512
leeftijdspunten .......
 bonus
 bonus
punteneis
 4.000
 4.000

 

Hierbij gelden de volgende aanvullende bepalingen:
þ de leeftijd van de sporter wordt volgens de regels van de UIPM bepaald door het geboortejaar af te trekken van het kalenderjaar;
þ de puntentelling vindt plaats volgens de regels van de UIPM (klik hier);
þ de aanvullende regels voor het paardrijden (klik hier) worden in samenhang met het bovenstaande als volgt gewijzigd:


A) een ruiter die startgerechtigd is in NVB-klasse I, II of III wordt startgerechtigd in respectievelijk NVB-klasse II, III of IV indien deze de minimumeis voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF (op het onderdeel paardrijden) van maximaal 100 strafpunten tweemaal achtereenvolgens heeft gehaald in respectievelijk NVB-klasse I, II of III;
B) een ruiter die startgerechtigd is in NVB-klasse IV, III of II wordt startgerechtigd in respectievelijk NVB-klasse III, II of I indien deze de minimumeis voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF (op het onderdeel paardrijden) van maximaal 100 strafpunten tweemaal achtereenvolgens niet heeft gehaald in respectievelijk NVB-klasse IV, III of II; en
C) de Disciplinechef Paardrijden kan ruiters die nog niet hoeven (in) te rijden en ruiters die reeds hebben gereden verzoeken om assistentie te verlenen bij het verhogen en verlagen van de hindernissen;
þ de prestatie- en punteneisen voor de onderdelen lopen en zwwemmen zijn niet van toepassing voor mannelijke Masters van 45 jaar en ouder die het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF reeds eerder in enige variant hebben behaald (de totale punteneis van 4.000 punten echter wel);

þ de prestatie- en punteneisen voor de onderdelen lopen en zwwemmen zijn niet van toepassing voor vrouwelijke Masters van 40 jaar en ouder die het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF reeds eerder in enige variant hebben behaald (de totale punteneis van 4.000 punten echter wel);
þ voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Nationale Vijfkamp met werpen (klik hier) gelden dezelfde totale punteneisen en dezelfde eisen voor de onderdelen lopen, zwemmen, schieten en schermen als voor de (Olympische) Moderne Vijfkamp; voor het onderdeel werpen geldt het meest recente reglement.


Deze periodieke nieuwsflits informeert sporters en vrijwilligers over de:
- Nationale Sporttest (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen);
- Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en
- Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden)
De Nederlandse Vijfkampbond heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de gegevens in dit bericht en is niet aansprakelijk voor fouten of omissies. Neem voor meer informatie contact op met de Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, 5242 CR Rosmalen, E info@vijfkamp.nl, T 073-5280063, I www.sportonderscheidingen.nl.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Het Nationale Vijfkampkpruis NOC*NSF in de (Olympische) Moderne Vijfkamp