NIEUWS OVER DE NATIONALE SPORTTEST NOC*NSF (22 AUGUSTUS 2017)

Hernieuwde samenwerking met de KMSV

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen en de Koninklijke Militaire Schermvereniging (KMSV) hernieuwen hun samenwerking. Hierdoor wordt schermen voor militairen toegankelijker als (keuze)onderdeel voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

 

Schermen is van oorsprong en bij uitstek een militaire discipline; de geschiedenis van de KMSV voert terug tot 1897. Direct al bij de instelling in 1913 werd schermen als keuzeonderdeel opgenomen voor de Nationale Sporttest en in 1916 als vast onderdeel van de (Moderne) Vijfkamp. Dat is in 100 jaar onveranderd gebleven.

 

Door de hernieuwde samenwerking worden actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten in de gelegenheid gesteld om te oefenen voor de schermeisen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF (klik hier) en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Moderne Vijfkamp (klik hier).

 

De schermlessen worden op meerdere locaties gegeven; klik hier om contact op te nemen. Verder organiseert de KMSV maandelijks de zogenaamde SPK-wedstrijden op het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide bij Zeist (centraal bereikbaar langs de A28). Klik hier voor de wedstrijdkalender van de KMSV.

 

Voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF kan de schermeis het hele jaar bij de KMSV worden afgelegd; voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF alleen op de jaarlijkse kruiswedstrijd. Overigens hebben veel KMSV-leden een of beide onderscheidingen behaald. Getalenteerde militaire schermers kunnen zelfs het schermbrevet 'meester op een of meerdere wapens' halen.

 

Generaal Hans Folmer, voorzitter KMSV: 'Schermen is een militaire sport met een rijke traditie. Ook in de huidige tijd zijn de vaardigheden die bij het schermen noodzakelijk zijn nog steeds relevant voor de moderne militair. Souplesse, reactievermogen, handvastheid, coördinatie, om er maar een paar te noemen, maar ook inzicht, tactiek en analytisch vermogen. Daarom ben ik blij dat schermen deel uitmaakt van de Nationale Sporttest en de Moderne Vijfkamp. Ik hoop dat met deze overeenkomst meer deelnemers de uitdaging zullen oppakken'.

 

Sporters die geïnteresseerd zijn in het onderdeel schermen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF of het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF, of in het schermbrevet 'meester op een of meerdere wapens', kunnen contact opnemen met Maître Toon van der Grinten, die beide onderscheidingen zelf meer dan tien keer behaalde.

 

Klik hier voor de Eregalerij voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en hier voor de Eregalerij voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

De klassieke, van oorsprong militaire groet voor aanvang van elke partij schermen