NIEUWS OVER DE MILITAIRE VIJFKAMP (10 juni 2016) 

Vijfkampkruis weer toegekend voor Militaire Vijfkamp  

 

Het bestuur van de Stichting Sportonderscheidingen is verheugd het volgende nieuws bekend te kunnen stellen in het jublieumjaar 1916-2016: 100 Jaar Vijfkamp.

 

Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF wordt met ingang van 2016 weer toegekend voor prestaties in de Militaire Vijfkamp. Hiermee lost de Stichting in samenwerking met de Koninklijke Landmacht een impasse op die was ontstaan nadat de uitreiking van het Vijfkampkruis in 2013 werd wegbezuinigd (klik hier).

 

Korte terugblik

De Vijfkamp is in 1916 door het Nederlands Olympisch Comité (NOC) ingesteld. De onderdelen destijds waren: lopen, zwemmen, schieten, schermen, werpen. In 1931 stelde het NOC het Militaire Vijfkampkruis NOC in, een erkende onderscheiding die door militairen op het uniform mag worden gedragen.

 

De Vijfkamp en het Vijfkampkruis werden later overgedragen aan de in 1962 onder eerste voorzitterschap van de viervoudig Olympisch-goudwinnaar en oud-voorzitter van het NOC, Luitenant-generaal Charles Pahud de Mortanges, opgerichte Stichting. Sinds het ontstaan van NOC*NSF in 1989 heet de onderscheiding het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

 

In 2005 heeft de Stichting de verlening van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF voor de Militaire Vijfkamp (her)ingesteld, waarbij de aanduiding Militaire Vijfkamp werd verbonden aan de door de Defensie georganiseerde multisport die tot dat moment ZMV heette: lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen.

 

Deze samenwerking werd met ingang van 2013 stilgelegd, toen werd besloten om het Vijfkampkruis weg te bezuinigen.

 

Voorwaarts vanaf 2016

Met ingang van 2016 gaat de Stichting het Vijfkampkruis dus weer verlenen voor prestaties in de Militaire Vijfkamp. De onderscheiding kan alleen worden behaald op het NMK Militaire Vijfkamp, dit jaar op woensdag 29 juni op de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Inschrijven is alleen mogelijk via het intranet van Defensie; de inschrijving sluit 22 juni of bij het maximum van 175 deelnemers.

 

De bezuinigingen in 2013, 2014 en 2015 worden niet teruggedraaid. Derhalve geven prestaties in deze jaren helaas geen recht op het dragen van het Vijfkampkruis of opname in de Eregalerij met de namen van alle sporters die ooit het Vijfkampkruis hebben behaald (klik hier, teruggaand tot 1916).

 

Klik hier voor de eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Militaire Vijfkamp; klik hier voor de opmaakwijzer voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

 

Met sportieve groet,

 

Stichting Sportonderscheidingen

Postbus 1, 1390 AA Abcoude

militairevijfkamp@sportonderscheidingen.nl

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF