NIEUWS OVER DE MILITAIRE VIJFKAMP (28 mei 2013) 

Geen Nationaal Vijfkampkruis meer voor Militaire Vijfkamp
 

Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF wordt met ingang van 2013 niet langer uitgereikt voor prestaties in de Militaire Vijfkamp. Daarmee komt voorlopig een einde aan de samenwerking tussen de Stichting Sportonderscheidingen en het Ministerie van Defensie (Buro Internationale Militaire Sport).

 

Korte historie 

De Vijfkamp is in 1916 door het NOC (Nederlands Olympisch Comité) ingesteld. In 1931 stelde het NOC het Militaire Vijfkampkruis NOC in, een erkende onderscheiding die sindsdien door militairen op het uniform mag worden gedragen. De aanduiding Vijfkamp is samen met het (later zo hernoemde) Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF overgegaan op de Stichting Sportonderscheidingen. In 2005 heeft de Stichting op verzoek van Defensie de verlening van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF voor de Militaire Vijfkamp (her)ingesteld, waarbij de aanduiding Militaire Vijfkamp werd verbonden aan de door Defensie georganiseerde multisport die tot dat moment ZMV (Zware Militaire Vaardigheid) heette.

 

Exclusieve onderscheiding  

Op basis van deze samenwerking zijn in de jaren 2005-2012 1.306 militairen in totaal 1.548 keer uitgekomen in de Militaire Vijfkamp, waarbij 209 van hen de eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF voor de Militaire Vijfkamp hebben behaald: 

 

  • 137 sporters 1 maal;
  • 35 sporters 2 maal;
  • 14 sporters 3 maal;
  • 12 sporters 4 maal;
  • 2 sporters 5 maal;
  • 5 sporters 6 maal; en
  • 4 sporters 7 maal.

In totaal is het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF sinds de instelling in 1931 behaald door 1.452 sporters - een gemiddelde van ca. vijftien per jaar. Het is daarmee een exclusieve onderscheiding die alleen door zeer getalenteerde allround-sporters behaald kan worden. Alle gerechtigden tot het dragen van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF zijn opgenomen in de Eregalerij op www.militairevijfkamp.nl.

 

Wegbezuinigd 

Samengevat zal het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF met ingang van 2013 tot nader bericht niet langer voor de Militaire Vijfkamp worden uitgereikt, aangezien het Ministerie van Defensie (Buro Internationale Militaire Sport) de vergoedingsbasis voor de samenwerking tot ver onder het kostprijsniveau van de Stichting wil laten dalen en heeft aangegeven niet open te staan voor alternatieven. De beëindiging van de samenwerking betekent dat het Ministerie van Defensie (Buro Internationale Militaire Sport) niet langer gerechtigd is om de aanduiding Militaire Vijfkamp te gebruiken voor de multisport die tot 2005 ZMV (Zware Militaire Vaardigheid) heette. 

 

Verder 

De Stichting Sportonderscheidingen respecteert de doelstelling van het Ministerie van Defensie (Buro Internationale Militaire Sport) om bezuinigingen door te voeren, maar betreurt het genomen besluit. 2013 zal hierdoor het eerste jaar sinds de instelling van het Militaire Vijfkampkruis NOC in 1931 zijn, met uitzondering van de jaren 1940-1946, waarop sporters deze erkende onderscheiding niet meer zullen kunnen behalen op basis van prestaties in de militaire basisvaardigheden. De Stichting Sportonderscheidingen staat open voor een eventuele hernieuwing van de samenwerking in de toekomst.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF