NIEUWS OVER DE MILITAIRE VIJFKAMP (2 juli 2011) 

Uitstekende prestaties op NK Militaire Vijfkamp 2011
 

Op het NK Militaire Vijfkamp 2011 zijn uitstekende resultaten behaald. Van de uiteindelijk 248 deelnemers behaalden 47 deelnemers (19%) het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Militaire Vijfkamp. Vorig jaar waren dat er 37 uit 221 deelnemers (17%). 

 

Militaire Vijfkamp is een uitdagende multisport die individuele prestaties in vijf onderdelen vereist die in korte tijd na elkaar in een samenhangende wedstrijd worden neergezet:


1. lopen: 8 km veldloop voor mannen, 4 km voor vrouwen;
2. zwemmen: 50 meter zwemmen met hindernissen;
3. schieten: 3 maal 10 schoten met persoonlijk wapen (Diemaco of Glock);
4. hindernisbaan: 450m nationaal of 500m internationaal parcours; en
5. werpen: juistheids- en verteworpen met een werpgewicht.

  

Ieder van de vijf prestaties in de Militaire Vijfkamp resulteert in een puntenaantal dat wordt gebruikt voor het kampioenschap, voor rankings en voor toekenning van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF, een historische onderscheiding die wordt verleend in de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp en door militairen op het uniform mag worden gedragen.

 

De eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Militaire Vijfkamp werden dit jaar behaald door de volgende 47 militairen:

 

  1. voor de 1e keer: C.S.C. Bruls, Jeroen Eker, Davy Gielens, Freek Gieles, Jeremy van Hagen, Roy van Hoorn, Rik de Jager, Frank Kelka, Thijs van der Knaap, G.A.S. Langenberg, Willem Manders, Johan Manmak, Paulus Martens, Ivo Recourt, Jurgen Roijter, N.N., M.J.T. Schoonen, Wouter van Sligtenhorst, I. Stroeks, Denny Traas en Hans de Wit;
  2. voor de 2e keer: Jaap Boelsen, Furlan Funke Kaiser, Danny Hagebeek, Peter Haverlag, Simon Nijenhuis, Dennis Roeloffzen, Wouter Slis, Richard Soree en Patrick Witjes;
  3. voor de 3e keer: Gerrit te Grotenhuis, Gert Humblet, Melvin Laport, Caroline Remmen en Ruben Verkaart;
  4. voor de 4e keer: Rob van Eis, Guido van der Feen, John Graafmans en Jan Speerstra;
  5. voor de 5e keer: J.E. van Leeuwen, Raymond Ploem, Erwin Schuurbiers en Henk Snijders; en
  6. voor de 6e keer: Rogier de Bijl, Anouska Lievaart, Frank Schotman en ir Rinus Zwijnenburg.

De nieuwe Nederlands Kampioenen Militaire Vijfkamp:

 

Militaire Vijfkamp: Nederlands Kampioen 2011 (mannen tot 36) 

lopen (8 km) 

 

2011

30:42,0

928

zwemmen 

 

2011

00:29,2

1.055

schieten 

 

2011

10+10+8

996

hindernisbaan 

 

2011

02:41,0

1.082

werpen 

 

2011

132+52,2

1.142

totaal 

Erwin Schuurbiers (27)   
 

2011 

 

5.203
 

 

Militaire Vijfkamp: Nederlands Kampioen 2011 (vrouwen tot 36) 

lopen (4 km) 

 

2011

15:12,0

1.138

zwemmen 

 

2011

00:32,2

1.067

schieten 

 

2011

8+10+7

860

hindernisbaan 

 

2011

03:05,0

1.189

werpen 

 

2011

120+31,4

914

totaal 

Anouska Lievaart (28)
 

2011 

 

5.177 

 

Militaire Vijfkamp: Nederlands Kampioen 2011 (mannen 36-45) 

lopen (8 km) 

 

2011

29:44,0

986

zwemmen 

 

2011

00:31,5

1.000

schieten 

 

2011

10+9+9

1.012

hindernisbaan 

 

2011

02:54,0

978

werpen 

 

2011

112+48,7

907

totaal 

John Graafmans (43)   
 

2011 

 

4.883 

 

Militaire Vijfkamp: Nederlands Kampioen 2011 (mannen 46plus)
 

lopen (8 km) 

 

2011

29:37,0

993

zwemmen 

 

2011

00:38,1

842

schieten 

 

2011

10+10+9

1.068

hindernisbaan 

 

2011

03:27,0

714

werpen 

 

2011

126+34,3

903

totaal 

Henk Snijders (50)          
 

2011 

 

4.520 

 

De Militaire Vijfkamp werd al in 1916 in Nederland ingevoerd en heeft verschillende fases doorlopen (klik hier). De huidige Militaire Vijfkamp is gebaseerd op de vijf lichamelijke basisvaardigheden van de krijgsmacht, en sinds 2005 de opvolger van de Zware Militaire Vaardigheid (ZMV). Klik hier voor de huidige Nederlands kampioenen Militaire Vijfkamp; hieronder de Nederlands recordhouders op de NKs Militaire Vijfkamp (sinds 2005):

 

Militaire Vijfkamp: Nederlands record (mannen, sinds 2005) 

lopen (8 km) 

 

2010

31:33,0

877

zwemmen 

 

2010

00:27,9

1.086

schieten 

 

2010

10+10+10

1.140

hindernisbaan 

 

2010

02:29,5

1.174

werpen 

 

2010

 

1.060

totaal 

Raymond Ploem (30)   
 

2010 

 

5.337 

 

Militaire Vijfkamp: Nederlands record (vrouwen, sinds 2005) 

lopen (4 km) 

 

2009

15:25,0

1.125

zwemmen 

 

2009

00:32,8

1.053

schieten 

 

2009

10+10+8

996

hindernisbaan 

 

2009

03:03,0

1.218

werpen 

 

2009

128+31,9m

999

totaal 

Anouska Lievaart (26)
 

2009 

 

5.391 

 

De ZMV (tot 2005) was inhoudelijk gelijk aan de Militaire Vijfkamp; alleen de puntentelling was marginaal anders. Vanuit dit perspectief hecht de Vijfkampbond aan vermelding van de volgende (bij huidige kennis) beste prestatie op dezelfde onderdelen, met in de laatste kolom de huidige puntentelling op basis van deze prestatie (volgens de puntentabel 2007):

 

ZMV: best bekende prestatie (mannen, tot 2005)                      
 

lopen (8 km) 

 

1997

28:14,0

1.076

zwemmen 

 

1997

00:29,1

1.058

schieten 

 

1997

10+10+10

1.140

hindernisbaan 

 

1997

02:08,0

1.270

werpen 

 

1997

132+50,7m

1.127

totaal 

John Graafmans (29)
 

1997 

 

5.671 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Het Vijfkampkruis werd dit jaar uitgereikt door Mark Huizinga, voormalig lid van de Defensie Topsport Selectie en Olympisch Kampioen Judo 2000