NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (7 oktober 2011) 

Korting bij aanmelding lidmaatschap KNSA vóór 1 december 

  

Conform nieuwsbericht van 1 juni 2011 zal de Vijfkampbond de Olympische Moderne Vijfkamp overdragen aan de KNSA en worden omgevormd tot de Stichting Sportonderscheidingen. Na de Algemene Ledenvergadering heeft nu ook de rechtbank toestemming voor deze omvorming verleend. De omvorming zal in december notarieel worden verleden.

 

Voor leden in de Olympische Moderne Vijfkamp betekent dit dat zij hun lidmaatschap met ingang van 2012 alleen kunnen voortzetten bij de KNSA. De KNSA en de Vijfkampbond willen graag promoten dat zoveel mogelijk leden in de Olympische Moderne Vijfkamp hun lidmaatschap vóór 1 december 2011 voortzetten bij de KNSA. Hieronder volgt de aanmeldprocedure en diverse kortingen die de KNSA en de Vijfkampbond hiervoor aanbieden.

 

Aanmeldprocedure en aanbieding 

  • Sporters kunnen alleen lid van de KNSA worden via bij de KNSA aangesloten verenigingen. De vijfkamp(sub)vereniging in Ermelo, de SV Putten, heeft aangegeven zich bij de KNSA te zullen aansluiten en zal derhalve worden gezien als bij de KNSA aangesloten vereniging.
  • Modernevijfkampers die geen lid van de SV Putten maar direct lid zijn van de Vijfkampbond, wordt derhalve geadviseerd om A) lid te worden van de SV Putten; of B) lid te worden van een reeds bij de KNSA aangesloten schietvereniging (zie www.knsa.nl); of C) zelf een bij de KNSA aan te sluiten vijfkamp(sub)vereniging op te richten.
  • De contributieafdracht 2012 van de KNSA bedraagt €32 per jaar. Dit bedrag wordt geïnd via de vereniging waarbij de sporter is aangesloten en die de sporter bij de KNSA heeft aangemeld. 
  • De KNSA vereist van al haar leden c.q. sporters die door hun vereniging worden aangemeld een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het aanvraagformulier voor de VOG kan hier worden gedownload en dient ingevuld te worden door de sporter en door zijn of haar vereniging. Een invulinstructie vindt u op www.knsa.nl, onder het tabblad Ledeninformatie > Wet- en Regelgeving > Wet Wapens en Munitie c.q. via het Downloadcenter op deze website. Het is van belang om die invulinstructie stipt te volgen en bij de vraag die wordt gesteld waarvoor de VOG van toepassing is 'het lidmaatschap van een schietvereniging' aan te kruisen. Alleen dan wordt het juiste screeningprofiel toegepast. Als het aanvraagformulier is ingevuld, moet dit worden aangeboden aan de afdeling Burgerzaken in de Gemeente waarin de aanvrager is ingeschreven. Wanneer het besluit positief is, wordt de VOG binnen uiterlijk vier weken aan de aanvrager toegezonden. Vervolgens dient de sporter de VOG bij zijn of haar vereniging in te leveren, die deze (originele) VOG tezamen met de aanmelding van de sporter aan de KNSA zal toezenden. De kosten voor een VOG bedragen circa €30. De Vijfkampbond heeft besloten om deze te vergoeden aan modernevijfkampers die hun contributie 2011 hebben betaald en die de aanmelding inclusief VOG vóór 1 december 2011 bij de KNSA indienen. Onder overlegging van het bewijs van betaling (aan Nederlandse Vijfkampbond, Postbus 303, 3830 AJ Leusden) kunnen de kosten worden gedeclareerd.

  • Bij aanmelding als nieuw lid brengt de KNSA entreekosten ad €25 in rekening. De KNSA heeft besloten deze entreekosten niet in rekening te brengen aan modernevijfkampers die zich vóór 1 december 2011 als lid van een bij de KNSA aangesloten vereniging aanmelden (of daar lid blijven).
  • Modernevijfkampers die op of ná 1 december 2011 lid willen worden van een bij de KNSA aangesloten vereniging ontvangen A) van de Vijfkampbond geen vergoeding van de kosten van de Verklaring Omtrent het Gedrag, en B) van de KNSA geen korting op de entreekosten ad €25.
  • Bovenstaande aanbieding en procedure geldt óók voor leden in de Militaire Vijfkamp 2011 en de Nationale Sporttest 2011, indien zij zich als lid in de Olympische Moderne Vijfkamp van een bij de KNSA aangesloten vijfkamp(sub)vereniging of schietvereniging willen aanmelden. In alle overige gevallen hoeven leden in de Militaire Vijfkamp of de Nationale Sporttest 2011 geen actie te nemen.
  • Voor eventuele verdere vragen kunnen leden contact opnemen met de secretaris van de Vijfkambond via secretaris@vijfkamp.nl.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl