NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (27 december 2010) 

Rob Jansen benoemd tot Lid van Verdienste 

 

Het bestuur van de Nederlandse Vijfkampbond heeft Rob Jansen benoemd tot Lid van Verdienste wegens langdurige verdiensten voor de Militaire Vijfkamp. Rob Jansen is sinds vele jaren als trainer en teamcaptain betrokken bij de Militaire Vijfkamp. In Nederland wordt hij gezien als boegbeeld van de Militaire Vijfkamp, met grote verdiensten voor de succesvolle Nederlands Kampioenschappen Militaire Vijfkamp die sinds 2005 jaarlijks in Oirschot worden georganiseerd.

 

Militaire Vijfkamp

Militaire Vijfkamp is een uitdagende multisport die individuele prestaties in vijf onderdelen vereist die in korte tijd na elkaar in een samenhangende wedstrijd worden neergezet:

 1. lopen: 8 km veldloop voor mannen, 4 km voor vrouwen;
 2. zwemmen: 50 meter zwemmen met hindernissen;
 3. schieten: 3 maal 10 schoten met persoonlijk wapen (Diemaco of Glock);
 4. hindernisbaan: 450m nationaal of 500m internationaal parcours; en
 5. werpen: juistheids- en verteworpen met een werpgewicht.

Ieder van de vijf prestaties in de Militaire Vijfkamp resulteert in een puntenaantal dat wordt gebruikt voor rankings en toekenning van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF, een historische onderscheiding die wordt verleend in de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp en door militairen op het uniform mag worden gedragen.

 

De Militaire Vijfkamp werd al in 1916 in Nederland ingevoerd en heeft verschillende fases doorlopen (klik hier). De huidige Militaire Vijfkamp is gebaseerd op de vijf lichamelijke basisvaardigheden van de krijgsmacht, en is sinds 2005 de opvolger van de Zware Militaire Vaardigheid (ZMV). Meer informatie over de Militaire Vijfkamp op www.militairevijfkamp.nl.

 

Lidmaatschap van Verdienste

Het bestuur van de Nederlandse Vijfkampbond kan vrijwilligers of sporters al dan niet op voordracht van bondsleden of bij de bond aangesloten verenigingen benoemen tot Lid van Verdienste. Het Lidmaatschap van Verdienste strekt tot vererende onderscheiding van langdurige verdiensten voor de Nederlandse Vijfkampbond, de Olympische Moderne Vijfkamp, de Militaire Vijfkamp of de Nationale Sportmedaille. Het Lidmaatschap van Verdienste is ingesteld in 2007. Leden van Verdienste worden in de registers ingeschreven en vermeld op de website van de Vijfkampbond.


De Vijfkampbond kent zeven Leden van Verdienste:

 • R. (Rob) Jansen, Kapitein van het Dienstvak Lichamelijke Oefening en Sport, *10.5.1954, benoemd 16.12.2010 wegens langdurige verdiensten voor de Militaire Vijfkamp;
 • M. (Mart) Mols, *31.7.1951, benoemd 14.6.2009 wegens langdurige verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp;
 • J.M.M. (Wim) van den Oetelaar, Korporaal I (R) der Genie bd, *23.2.1952 - †21.8.2006, postuum benoemd 26.10.2007 wegens langdurige verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp;
 • W.J.G. (Wim) Speth, Kapitein der Artillerie bd,*28.4.1945, benoemd 26.10.2007 wegens langdurige verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp en de Nationale Sportmedaille. Wim Speth werd eerder voor zijn vrijwilligerswerk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau;
 • R. (Rob) Hetterscheid, Eerste-luitenant der Koninklijke Marechaussee bd, *18.12.1950, benoemd 23.9.2007 wegens langdurige verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp;
 • J.G.M.G. (Jan) Maas, Adjudant van het Dienstvak Lichamelijke Oefening en Sport bd, *4.4.1948, benoemd 30.6.2007 wegens langdurige verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp, in het bijzonder voor jeugdige sporters;
 • W.L. (Wilhelm) Schwartz, Sergeant-majoor der Mariniers bd, *23.12.1956, benoemd 28.4.2007 wegens langdurige verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp en de Nationale Sportmedaille.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Rob Jansen is benoemd tot Lid van Verdienste van de Vijfkampbond wegens langdurige verdiensten voor de Militaire Vijfkamp