NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (15 juli 2010)

Vijfkampbond stelt bestuursrotatieschema bekend

 

Het bestuur van de Vijfkampbond stelt hierbij het bestuursrotatieschema bekend. Conform de op 15 juli 2008 verleden statuten worden  leden van het bondsbestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden kunnen nadien aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode van vier jaar worden herbenoemd. Dit leidt tot het volgende rotatieschema:

 

 • voorzitter: mr A.C (Bram) Zuidema
  benoemd tot voorzitter op de bondsvergadering van 6 juni 2006, bestuursperiode roteert in 2010;
 • secretaris: drs E.T. (Elias) Woudenberg
  benoemd tot bestuurslid op de bondsvergadering van 6 juni 2006, bestuursperiode roteert in 2010;
 • topsportcoördinator: C.M. (Kees) Meijll
  benoemd tot bestuurslid op de bondsvergadering van 25 juni 2007, bestuursperiode roteert in 2011;
 • penningmeester: drs A. (Antoon) Splinter
  benoemd tot bestuurslid op de bondsvergadering van 18 juni 2009, bestuursperiode roteert in 2013;
 • wedstrijdsportcoördinator: J.G.M. (Hans) Goedings
  benoemd tot bestuurslid op de bondsvergadering van 20 mei 2010, bestuursperiode roteert in 2014.

Conform bestuursrotatieschema roteren dit jaar aldus de functies van voorzitter en secretaris. Het bestuur draagt de huidige voorzitter en secretaris voor een nieuwe termijn voor. De bestuursrotatie wordt geagendeerd op de eerstvolgende bondsvergadering van dit jaar, die naar verwachting in het vierde kwartaal zal plaatsvinden. Het bondsbestuur en/of twee bondsafgevaardigden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk twee weken voor de bondsvergadering.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl