NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (29 april 2010)
Uitnodiging bondsvergadering Vijfkampbond 2010

 

De bondsvergadering van de Vijfkampbond wordt dit jaar gehouden op donderdag 20 mei 2010 19:00-21:00 in het bondsbureau aan de Landweg 235 in Leusden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • opening en mededelingen;
  • notulen bondsvergadering 2009;
  • jaarverslag en jaarrekening 2009;
  • vooruitzichten en beleid 2010;
  • begroting en contributie 2010;
  • kennis- en informatiesysteem sport NOC*NSF;
  • aftreden en benoeming bestuursleden;
  • rondvraag en sluiting.

De Vijfkampbond promoot drie multisporten: de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp. De statuten zijn in 2008 in lijn gebracht met de aanbevelingen van de Commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF (klik hier). Conform statuten is elke multisport ondergebracht in een groep, die in de bondsvergadering wordt vertegenwoordigd door twee stemgerechtigde bondsafgevaardigden. Deze kunnen kandidaat worden gesteld door tenminste vijf leden van die groep of het bondsbestuur. Ieder tot een groep behorend lid kan deelnemen aan de benoeming van de bondsafgevaardigden van die groep. Leden die hierin geïnteresseerd zijn kun dit tot uiterlijk 13 mei 2010 19:00 schriftelijk kenbaar maken aan secretaris@vijfkamp.nl.

 

Voor 2010 zijn de volgende bondsafgevaardigden voorgedragen voor de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp:

 

Bondsvergadering Nederlandse Vijfkampbond 2010              
bondsafgevaardigde
bondsafgevaardigde
Nationale Sporttest
 R. van Eis
 drs A.A. de Boer
Militaire Vijfkamp
 R. Ploem
 ir R. Zwijnenburg
Olympische Moderne Vijfkamp
 S. Dobrotvorski
 K. Hilgeholt

 

Wil je als lid van de Vijfkampbond aanwezig zijn bij de bondsvergadering? Meld je uiterlijk 13 mei 2010 19:00 aan via secretaris@vijfkamp.nl. De toegang is om organisatorische redenen alleen mogelijk bij tijdige schriftelijke aanmelding. Aangemelde bondsleden ontvangen vanaf 6 mei 2010 een kopie van de vergaderstukken; deze worden dan bovendien gepubliceerd op de website.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl