NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (23 maart 2010)

Coubertin Cup wordt verplaatst naar september

 

Het bestuur van de Vijfkampbond heeft besloten om de Dutch Open Coubertin Cup 2010 (tevens NK Olympische Moderne Vijfkamp) te verplaatsen van 22-23 mei naar 25-26 september 2010 in Amersfoort.

 

In 2010 zijn er twee wedstrijden waarop het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF kan worden behaald: het NK Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen) en de Dutch Open Coubertin Cup, tevens NK Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden).

 

A: Militaire Vijfkamp (alleen voor actief dienende beroeps- en reservemilitairen):
1) schieten: drie maal 10 schoten met het persoonlijk wapen (Diemaco of Glock);

2) zwemmen: 50 meter zwemmen met hindernissen;
3) werpen: juistheids- en verteworpen met een werpgewicht;
4) hindernisbaan: 450-500m hindernisbaan; en
5) lopen: 8 kilometer veldloop (4 km voor dames).

  • NK Militaire Vijfkamp: 30 juni- 1 juli 2010, Oirschot
    Het NK Militaire Vijfkamp wordt door het Ministerie van Defensie georganiseerd op de De Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF voor de hoogste prestaties in de Militaire Vijfkamp wordt dit jaar persoonlijk uitgereikt door Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF. Inschrijvingen via www.cdc.nl/bims. Nadere berichten volgen.

B: Olympische Moderne Vijfkamp (sinds 1916 onderdeel Olympische Spelen):
1) schermen: ca. 30 partijen op degen, steeds om 1 treffer (victoire);

2) zwemmen: 200m of 100m vrije slag (afstand afhankelijk van leeftijd);
3) paardrijden: 12 hindernissen op minimaal 90 cm op een geloot springpaard;

4+5) diathlon (lopen +schieten): 3 of 2 maal 1 km veldloop gecombineerd met het treffen met pistool van max 5 doelen op 10m afstand.

  • NK/Dutch Open Coubertin Cup 2010: 25-26 september, Amersfoort
    Na het succes van vorig jaar wordt opnieuw een internationale modernevijfkampwedstrijd in Nederland georganiseerd: de Dutch Open Coubertin Cup, tevens NK Olympische Moderne Vijfkamp 2010. Er wordt gestreden om de Coubertin Cup en de onderdeelstrofeeën. Nadere berichten volgen.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

De veldloop is een zwaar onderdeel bij de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp