NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (26 oktober 2009)
Vijfkampbond verwelkomt nieuw bestuurslid

 

De Nederlandse Vijfkampbond verwelkomt een nieuw, vijfde bestuurslid. Hans Goedings MBA, tot voor kort Hoofd van het Bureau Internationale Militaire Sport van het Ministerie van Defensie en thans Hoofd van het Evenementenbureau van de Koninklijke Luchtmacht, wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid met de functie van wedstrijdsportcoördinator. Hij volgt Stephan Blaas in deze functie op en zal conform statuten op de volgende bondsvergadering worden benoemd *).

 

Hans Goedings: ‘De Vijfkampbond is een ongelofelijk enthousiaste club voor doorzetters. Het is goed om te zien wat er met de in 2006 ingezette reorganisatie al is bereikt. De Militaire Vijfkamp is mede door de link met de Vijfkampbond uitgegroeid tot het neusje van de zalm op sportgebied binnen Defensie. Volgend jaar wordt in Nederland zelfs het Wereldkampioenschap Militaire Vijfkamp georganiseerd. Met de Dutch Open Coubertin Cup op Landgoed Maarsbergen heeft de Vijfkampbond een prachtige internationale formule voor de Olympische Moderne Vijfkamp. De belangrijkste stap die we daar moeten maken om die wedstrijd naar een hoger niveau te brengen is verdere professionalisering en meer ondersteuning voor de organisatie. En tot slot hebben we de veelbelovende Nationale Sporttest, waarvan het ontwerp nu de eindfase nadert. Ik heb in het verleden uiteraard zelf ook gevijfkampt en heb er helemaal zin in om tot dit enthousiaste bestuur toe te treden’.

 

Bram Zuidema, voorzitter Nederlandse Vijfkampbond: ‘Wij zijn reuze trots dat we zo’n topper als Hans hebben kunnen engageren voor het bestuur van ons kleine bondje. Hans heeft een schat aan ervaring op organisatie- en sportgebied, en de natuurlijke link tussen de vijfkamp, de Vijfkampbond en het Ministerie van Defensie wordt hierdoor nog verder versterkt. Wij heten hem van harte welkom!’.

 

Het bestuur van de Vijfkampbond bestaat hiermee uit de volgende personen:

þ  voorzitter: mr A.C. (Bram) Zuidema

þ  secretaris: drs E. (Elias) Woudenberg

þ  penningmeester: drs A. (Antoon) Splinter

þ  topsportcoördinator: C.W. (Kees) Meijll;

þ  wedstrijdsportcoördinator:  J.G.M. (Hans) Goedings *).

 

*) onder voorbehoud Bondsvergadering 2010.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Hans Goedings wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid met de functie van wedstrijdsport-co√∂rdinator van de Nederlandse Vijfkampbond