NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (11 juli 2009)
Besluiten bondsvergadering Vijfkampbond 2009

 

 

 

 

De bondsvergadering van de Vijfkampbond heeft op 18 juni besloten om over te gaan tot de nieuwe tarieven conform aankondiging op 23 februari 2009 (klik hier). Voor de (Olympische) Moderne Vijfkamp betekent dit dat wordt overgegaan naar het reguliere systeem waarbij het lidmaatschap doorloopt tot nader opzegging voor 1 januari van het betreffende jaar via info@vijfkamp.nl (overgangsregeling 2009: deadline 1 september). 


Lidmaatschaps- en deelnamekosten 2009

Nationale Sporttest (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen):

 • €32,50 registratiekosten per sporter per jaar (incl. Nationale Sportmedaille).

Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen):

 • €25 registratiekosten per sporter per jaar.

Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden):

 • €25 contributie per sporter per jaar plus inschrijfkosten bondswedstrijden (op basis van wedstrijdprogramma).

Lidmaatschap van de Vijfkampbond biedt onder andere de volgende voordelen:

 • verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de sport en verzekering tegen ongevallen in verband met de sport (klik hier);
 • de Nationale Sportpas en alle kortingen die je daarmee krijgt (klik hier);
 • inzage in de ontwikkeling van je persoonlijke prestaties in de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en/of de Olympische Moderne Vijfkamp via het informatiesysteem Captain (volgt);
 • mogelijkheid tot gebruik van je eigen e-mailadres@vijfkamp.nl (klik hier);
 • mogelijkheid tot huur of koop van bondswapens (klik hier);
 • mogelijkheid tot deelname aan de Nederlands Kampioenschappen (klik hier);
 • mogelijkheid tot het winnen van prijzen in de Nationale Jeugdcompetitie (klik hier), van de vijfkampbokalen ingesteld in samenwerking met de KNAU, KNZB, KNSA, KNAS en KNHS (klik hier) of zelfs de Coubertin Cup (klik hier) in de Olympische Moderne Vijfkamp;
 • voor topsporters in de Olympische Moderne Vijfkamp de mogelijkheid tot opname in het trainingsprogramma van de bondsselectie en uitzending naar buitenlandse wedstrijden - zelfs de Olympische Spelen (klik hier);
 • en tot slot ben je lid van de bond voor doorzetters!

De besluiten van de bondsvergadering 2009 kunnen worden gedownload vanaf www.sportonderscheidingen.nl (onder Leden, bond en bestuur).

 

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Antoon Splinter is conform artikel 7 van de statuten door de bondsvergadering benoemd tot penningmeester van de Vijfkampbond