NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (30 mei 2009)
Nieuwe eisen Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF
 
De eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de (Olympische) Moderne Vijfkamp worden met ingang van 1 juni 2009 aangepast aan de nieuwe regels van de UIPM. Deze zijn recent gewijzigd ten aanzien van A) de vijfkamppuntentelling en B) de samenvoeging van de onderdelen lopen en schieten tot de de nieuwe, spannende combined event of diathlon.

 

De primaire doelstelling blijft om de eisen voor de in 1931 door het Nederlands Olympisch Comité ingestelde onderscheiding zo goed mogelijk te doen aansluiten op de regels van de UIPM en op het hoofddoel in de vijfkamp: een maximaal aantal wedstrijdpunten op alle vijf onderdelen tesamen.

 

De (Olympische) Moderne Vijfkamp bestaat conform de regels van de UIPM uit:

 1. schermen: ca. 30 partijen (of meer) op degen, steeds om 1 treffer;
 2. zwemmen: 200m vrije slag voor junioren en senioren (100m voor masters);
 3. paardrijden: 9 hindernissen op ≥90 cm op een geloot springpaard; en
 4. schieten: 3x5 schoten met luchtdrukpistool op 10m afstand (2x5 schoten voor masters), in de diathlon gecombineerd met
 5. lopen: 3x1 km veldloop voor junioren en senioren (2x1 km voor masters).  

De eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Olympische Moderne Vijfkamp (junioren en senioren) bestaan met ingang van 1 juni 2009 uit de volgende combinatie van prestaties op ieder van de vijf onderdelen en totaal aantal vijfkamppunten:

 

Eisen Nationale Vijfkampkruis in de Olympische Moderne Vijfkamp

 

mannen (J+S): ≥19 jaar vrouwen (J+S): ≥19 jaar

 

prestatie

punten

prestatie

punten

schermen ≥33% victoires

692

≥33% victoires

692

zwemmen ≤3:45,0

100

≤3:55,0

0

paardrijden ≤100 strafpunten

800

≤100 strafpunten

800

schieten ≥9 treffers  ≥9 treffers  
lopen (incl schieten) ≤16:30,0

1.400

≤17:50,0

1.060

subtotaal

 

2.992

 

2.552

punten  

4.000

 

3.400

 

De eisen voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Moderne Vijfkamp (masters) bestaan met ingang van 1 juni 2009 uit de volgende combinatie van prestaties op ieder van de vijf onderdelen en totaal aantal vijfkamppunten:

 

Eisen Nationale Vijfkampkruis in de Moderne Vijfkamp

 

mannen (M): ≥30 jaar vrouwen (M): ≥30 jaar

 

prestatie

punten

prestatie

punten

schermen ≥25% victoires

622

≥25% victoires

622

zwemmen ≤1:50,0

744

≤2:02,0

744

paardrijden ≤100 strafpunten

800

≤100 strafpunten

800

schieten ≥6 treffers  ≥6 treffers  
lopen (incl schieten) ≤11:35,0

2.580

≤12:20,0

2.400

subtotaal

 

4.746

 

4.566

leeftijdspunten .......

 

bonus

 

bonus

punten  

5.000

 

4.800

 

Hierbij gelden de volgende aanvullende bepalingen: 

 • sporters die hebben voldaan aan de eisen voor de Olympische Moderne Vijfkamp (met de op dat moment geldende Olympische loop- en zwemafstanden) hebben het recht tot verwerving van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF met gouden lauwerkrans op lint of baton; sporters die hebben voldaan aan de eisen voor de Moderne Vijfkamp (met de op dat moment geldende kortere afstanden voor masters) hebben het recht tot verwerving van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF met zilveren lauwerkrans op lint of baton (klik hier voor meer informatie);
 • de leeftijd van de sporter wordt volgens de regels van de UIPM bepaald door het geboortejaar af te trekken van het kalenderjaar;
 • de wedstrijd en de puntentelling vinden plaats volgens de Competition Rules van de UIPM (klik hier) en mogelijke aanvullingen op deze regels van de Vijfkampbond, die iedere deelnemer dient te kennen;
 • de aanvullende regels van de Vijfkampbond voor het paardrijden (klik hier) zijn in samenhang met het bovenstaande met ingang van 1 januari 2009 als volgt gewijzigd:
  A) een ruiter die startgerechtigd is in NVB-klasse I, II of III wordt startgerechtigd in respectievelijk NVB-klasse II, III of IV indien deze de minimumeis voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF (op het onderdeel paardrijden) van maximaal 100 strafpunten tweemaal achtereenvolgens heeft gehaald in respectievelijk NVB-klasse I, II of III;
  B) een ruiter die startgerechtigd is in NVB-klasse IV, III of II wordt startgerechtigd in respectievelijk NVB-klasse III, II of I indien deze de minimumeis voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF (op het onderdeel paardrijden) van maximaal 100 strafpunten tweemaal achtereenvolgens niet heeft gehaald in respectievelijk NVB-klasse IV, III of II; en
  C) de Disciplinechef Paardrijden kan ruiters die nog niet hoeven (in) te rijden en ruiters die reeds hebben gereden verzoeken om assistentie te verlenen bij het verhogen en verlagen van de hindernissen;
 • de tijdseisen voor de onderdelen zwemmen en lopen (incl. schieten) zijn niet van toepassing voor mannelijke masters van 45 jaar en ouder die het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF reeds eerder in enige variant hebben behaald (de totale punteneis van 5.000 punten echter wel);
 • de tijdseisen voor de onderdelen zwemmen en lopen (incl. schieten) zijn niet van toepassing voor vrouwelijke masters van 40 jaar en ouder die het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF reeds eerder in enige variant hebben behaald (de totale punteneis van 4.800 punten echter wel);
 • voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Nationale Vijfkamp met werpen (klik hier) gelden dezelfde totale punteneisen en dezelfde eisen voor de onderdelen schermen, zwemmen, schieten en lopen (incl. schieten) als voor de (Olympische) Moderne Vijfkamp; voor het onderdeel werpen geldt het meest recente reglement.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF