NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (29 mei 2009)
Uitnodiging bondsvergadering Vijfkampbond 2009

 

De bondsvergadering van de Vijfkampbond wordt dit jaar gehouden op donderdag 18 juni 2009 19:00-21:00 in het bondsbureau aan de Landweg 235 in Leusden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • opening en mededelingen;
  • notulen bondsvergadering 2008;
  • jaarverslag en jaarrekening 2008;
  • aftreden en benoeming bestuursleden;
  • vooruitzichten en beleid 2009;
  • begroting en contributie 2009;
  • rondvraag en sluiting.

De Vijfkampbond promoot drie multisporten: de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp. De statuten zijn in 2008 in lijn gebracht met de aanbevelingen van de Commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF (klik hier). Conform statuten is elke multisport ondergebracht in een groep, die in de bondsvergadering wordt vertegenwoordigd door twee stemgerechtigde bondsafgevaardigden. Deze kunnen kandidaat worden gesteld door tenminste vijf leden van die groep of het bondsbestuur. Ieder tot een groep behorend lid kan deelnemen aan de benoeming van de bondsafgevaardigden van die groep. Leden die hierin geïnteresseerd zijn kun dit tot uiterlijk 11 juni 19:00 schriftelijk kenbaar maken aan secretaris@vijfkamp.nl.

 

Voor 2009 zijn de volgende bondsafgevaardigden voorgedragen voor de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp:

 

Bondsvergadering Nederlandse Vijfkampbond 2009              
 bondsafgevaardigde
bondsafgevaardigde
Nationale Sporttest
R. van Eis
R. Pieterse
Militaire Vijfkamp
R. Ploem
ir R. Zwijnenburg
Olympische Moderne Vijfkamp
S. Dobrotvorski
K. Hilgeholt

 

Wil je als lid van de Vijfkampbond aanwezig zijn bij de bondsvergadering? Meld je uiterlijk 11 juni 19:00 aan via secretaris@vijfkamp.nl. De toegang is om organisatorische redenen alleen mogelijk bij tijdige schriftelijke aanmelding. Aangemelde bondsleden ontvangen op verzoek vanaf  4 juni een kopie van de vergaderstukken; deze liggen dan bovendien ter inzage op het bondsbureau.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl